Les exportacions de novembre 2016 han estat d’un valor de 7,13 milions de €, segons les darreres dades de l’informe d’estadística corresponent al mes de desembre del 2016. A més les importacions han estat de 127,52 milions de €, amb una variació anual del +11,3%. Respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos, la variació és del +3,9% pel que fa a les importacions i del +8,9% per a les exportacions.

Pel que fa al mercat laboral, el nombre total d’assalariats és de 35.268 persones, amb una variació anual del +1,6%. La variació és positiva, amb un +3,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Destacar les xifres relacionades amb el nombre de visitants que han entrat al país durant els darrers 12 mesos, que ha estat de 7.995.419 persones, el que suposa un increment del +2,6% respecte a les xifres del mateix període de l’any 2015.

Aquí pots consultar més dades del darrer informe.