Aquest dilluns 4 de setembre s’ha celebrat la primera reunió de la taula de treball per a l’establiment dels criteris bàsics per al projecte del servei integral d’oncologia d’Andorra. El Govern, a proposta del ministre de Salut, Carles Alvarez, va aprovar la constitució d’aquest equip de treball, encarregat d’analitzar l’elaboració d’un plec de bases per al concurs públic d’un servei integral d’oncologia de prestigi a Andorra, que permeti que els ciutadans del país puguin millorar l’accessibilitat als tractaments així com la qualitat assistencial.

El grup de treball està representat per membres del ministeri de Salut; el ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació; el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària; ACTUA; i la Caixa Andorrana de Seguretat Social. El secretari d’Estat de Salut, Joan León, ha explicat que es preveu que aquest equip es reuneixi periòdicament durant els pròxims mesos per tal de concloure el redactat del plec de bases.

En aquesta primera reunió s’han establert els criteris de treball d’aquesta comissió, que ha d’estudiar de manera exhaustiva quina és la situació actual i quines són les necessitats globals en matèria d’oncologia al país.