Standard & Poor’s puja el ràting d’Andorra, a llarg i a curt termini, de “BBB-/A-3” a “BBB/A-2” i manté la perspectiva estable. La millora en la qualificació publicada per l’agència evidencia una clara recuperació després de la crisi de l’afer BPA, que va fer baixar dos graus la qualificació, passant de “BBB+/A-2” a “BBB-/A-3”. Dos anys més tard, la qualificació ha pujat un grau, tant en el curt com en el llarg termini (notches, en la terminologia tècnica) amb una perspectiva estable. Els avaluadors han destacat de manera positiva la continuïtat en l’agenda de reformes que està duent a terme el Govern amb l’objectiu de complir amb els estàndards dels organismes internacionals. També han subratllat la recuperació de l’economia del país i el seu continu creixement, així com les reformes del sistema tributari i de legislacions clau. L’agència ha valorat especialment l’impuls de les polítiques d’alineament amb les pràctiques internacionals de regulació i supervisió financera.

En la nota publicada pels avaluadors es reflecteixen les expectatives positives que generen les negociacions del Govern d’Andorra amb institucions financeres com el Fons Monetari Internacional com una manera de millorar l’estabilitat del sistema financer. L’agència també apunta que l’èxit de les negociacions per un acord d’associació amb la UE i una major i més positiva visibilitat d’Andorra a l’exterior serien favorables per poder apujar novament el ràting.

La qualificació té en compte els potencials riscos derivats de la dimensió del país i del pes del sistema financer en l’economia del Principat, en aquest sentit valora de manera positiva els esforços duts a terme per part de l’Executiu per tal de millorar el control i la supervisió. De la mateixa manera, s’ha destacat l’adopció per part dels bancs andorrans de l’IFRS (International Financial Reporting Standards), una normativa comparable en matèria comptable-financera.

Els avaluadors atenuen els riscos derivats del model de negoci dels bancs andorrans pel fet que el sector bancari ha adequat les pràctiques a les normes internacionals i els estàndards de transparència. Standard & Poor’s també ha celebrat l’impuls i la millora de les polítiques de gestió del risc.

Text: Govern d’Andorra
Foto: eflon