El nombre global de demandants de feina al Servei d’Ocupació a finals del mes de maig s’ha situat en 470 persones, el que suposa una variació de +12,7% (417 persones) respecte al mes d’abril, i del -20,9 % respecte al mes de maig de l’any anterior (594 persones), segons fonts del Govern d’Andorra. Es tracta de la dada més baixa de demandants de feina en un mes de maig dels darrers 8 anys.

D’altra banda, el nombre total d’assalariats del passat mes de març ha estat de 39.334 persones, el que suposa una variació a l’alça del + 2,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 38.260. Es tracta del nombre de la xifra d’assalariats més elevada registrada en un mes de març dels darrers 5 anys. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 36.858, amb una variació positiva del +2,1% respecte a les dades del mateix període anterior.