La  10a sessió del clúster d’educació de la iniciativa Actua, s’ha celebrat aquest dimarts amb la presència d’una vintena de persones.

Durant la sessió, el líder del sector de privat del clúster, Ferran Costa, ha realitzar un  breu recorregut al voltant de les incitatives i projectes desenvolupats al llarg de les diferents sessions. Costa ha explicat que tot i que els grans canvis en el sector de la educació costen d’implementar, es comencen a visualitzar canvis qualitatius i quantitatius en l’ensenyament a les escoles d’Andorra.

Durant la sessió el director de Formació Professional i Serveis Escolars del Ministeri d’Educació, Joaquim Torredà, i el Cap d’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, Xavier Campuzano, han presentat el nou “Pla director de Sistemes d’Informació per a l’Educació“ en el marc del PERMSEA (Pla Estratègic de Renovació del Model del Sistema Educatiu Andorrà). Es tracta d’un pla basat en el model per competències, vertebrat en 3 eixos principals: Gestor acadèmic, gestor per competències i entorn virtual de l’alumne. En aquest àmbit s’ha apostat clarament pel Cloud computing per implementar tècnicament el projecte.

La sessió ha continuat amb la presentació a càrrec del director pedagògic i de Creixement àmbit d’escoles, Marià Pérez i el director de Programes Educatius i d’Expansió, Raimon Martínez que ens han explicat els treballs dins de la Fundació Pere Tarrés. Es tracta d’una entitat no lucrativa d’acció social i educativa  que té com a finalitat promoure l’educació en el lleure d’infants i joves, dins dels valors de l’humanisme cristià. Han anat ampliant la seva acció a altres àmbits com la formació, la recerca i el suport a la gestió.

La fundació està en ple procés d’expansió fora del territori català, treballant en l’àmbit d’externalització de serveis, sobretot per les Illes Balears.