El Govern ofereix el certificat electrònic a les empreses de forma gratuïta durant tot el 2019 i amplia un any més el de ciutadà, que l’any passat ja es podia sol·licitar sense cost. L’objectiu d’aquesta iniciativa és continuar fomentant la utilització del certificat electrònic entre les diferents administracions, els ciutadans i les entitats privades, facilitant i simplificant la relació entre ells.  A més, les utilitats del certificat electrònic es van ampliant i actualment tots els tràmits en línia que ofereix l’Administració ja es poden fer amb certificat electrònic.

Amb el certificat electrònic es poden fer tràmits en línia les 24 hores del dia amb plenes garanties jurídiques i es poden signar documents electrònics amb la mateixa validesa legal que amb la signatura manuscrita, fins i tot garantint la data de la signatura. D’una banda, l’usuari i contrasenya del certificat electrònic servirà per autenticar-se en múltiples plataformes de manera legal i de l’altra, amb una clau específica per a cada vegada, que es rep al telèfon mòbil, es poden signar documents electrònicament amb validesa jurídica.

Així doncs, l’ús del certificat electrònic per fer tràmits en línia i per signar documents té com a avantatges la immediatesa, el fet d’estalviar desplaçaments i temps, i per tant la reducció de l’impacte ambiental. A més, es tracta d’un mecanisme fàcil i segur i que es pot fer servir des de qualsevol dispositiu electrònic.