El ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, i la coordinadora d’Economia, Neus Soriano, han presentat aquest dimarts el balanç d’inversió estrangera, després de l’entrada en vigor del nou marc legislatiu el passat 19 de juliol i fins el passat 31 d’agost. En aquest primer any d’aplicació de la llei s’han autoritzat favorablement fins a 414 sol·licituds d’inversió estrangera directa, amb projectes que representen una inversió prevista de 29.448.275 euros.

A més, fins a la data ja s’han creat 132 llocs de treball, sumant els 91 assalariats donats d’alta a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i els 41 treballadors per compte propi igualment registrats.

D’aquestes 415 autoritzacions, ja s’han formalitzat 279 per un valor de 21.565.836 euros, mentre que fins a la data ja s’han creat 93 negocis nous amb una inversió ja materialitzada de 9.429.717 euros. El nombre d’autoritzacions desfavorables ha estat de 12 i ha respost únicament als informes desfavorables emesos per la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF), mentre que 28 autoritzacions es troben en fase de tramitació.

Alcobé ha qualificat com “un èxit” que el volum d’inversió estrangera resultant del primer any de funcionament de la llei, al mateix temps que s’ha mostrat optimista amb la continuïtat d’aquestes inversions i ha recordat que el volum d’autoritzacions ja formalitzades també fa preveure noves obertures comercials en un breu període de temps.

El 65,78% de les autoritzacions favorables tenen Espanya com a país d’origen de l’inversor, mentre que els inversions franceses representen un 15,4%. La resta d’inversions provenen de països com Rússia, Gran Bretanya i Alemanya, entre altres països. A nivell d’inversió inicial declarada, Espanya també lidera aquesta llista, amb 20.339.375 euros, seguit per França, amb 4.082.656 euros; Gran Bretanya, amb 565.930 euros; i Rússia, amb 147.027 euros, entre altres.

Pel que fa a les sol·licituds per àmbit de la inversió i sector, el de prestació de serveis és el que té un major pes, amb un total de 171 autoritzacions (un 41,2%), mentre que el sector de comercialització, venda al detall i a l’engròs ha registrat un total de 138 autoritzacions (33,2%). De la resta de sectors, el Patrimonial és el que té un major pes, amb un 8,92% resultant de les 37 autoritzacions registrades.

En relació als nous negocis per sector, un 46,2% corresponen a negocis de prestació de serveis, mentre que un 34,4% correspon a la comercialització, venda al detall i a l’engròs, i un 5,4% dels negocis se situen en l’àmbit de la fabricació, execució i realització.