La iniciativa Actua va iniciar el passat mes de juny del 2013 el projecte Google Business Photos per donar a conèixer Andorra, així com el seu potencial turístic i comercial, d’una manera global i innovadora a través del canal Internet.

El projecte aporta un valor diferencial als comerços a efectes de millorar el seu posicionament a internet, i prenent en consideració que la forma d’accedir a la informació per part dels consumidors canvia de forma sensible i molt ràpidament. Cada cop eines com les xarxes socials o eines de mapes i geo localització estan guanyen més terreny enfront els motors de cerca tradicionals.

L’equip de fotògrafs de la iniciativa Actua, ha fotografiat un total de 1459 negocis. D’aquesta forma, els usuaris poden gaudir d’una visita interactiva, amb imatges panoràmiques 360º, dels diferents comerços d’Andorra. Per poder accedir al “tour virtual” de cada negoci, els usuaris poden fer-ho a través de diversos canals: a través del cercador de Google; a través de l’eina Google Maps; o bé en la pàgina web d’alguns comerços que han integrat la tecnologia directament. Addicionalment certs comerços són presents en el cercador de Google i l’eina de mapes, tot i no disposar d’imatges interactives, conformant un base de dades total de 1698 accessibles.

Desde la inciativa Actua també s’han iniciat altres tasques de promoció com són la ubicació ens els diferents comerços adherits al projecte de codis QR. Aquests codis permeten, encara que el comerç estigui tancat al públic, que l’usuari pugui veure virtualment l’interior de l’establiment. Igualment la iniciativa Actua ha promocionat el projecte a través del seu perfil de twitter, mostrant l’enllaç directe al “tour virtual” de tots els comerços fotografiats a mesura que aquests estan disponibles.

La primera fase del projecte es va donar per finalitzada ahir dimecres 19 de -03-, i com a dada remarcable únicament 169 comerços han desestimat formar-hi part. Amb la conclusió d’aquesta primera fase, Andorra passa a ser pionera en presència virtual a les eines de Google, ja que la majoria dels seus comerços es poden localitzar, i podem navegar per les estacions d’esquí i passejar pels diferents carrers i carreteres d’Andorra.

La iniciativa Actua contactarà d’ara endavant els empresaris del país que registrin nous comerços orientats al turisme, amb l’objectiu d’oferir aquest servei de posicionament a les eines de Google de manera totalment gratuïta. Per procedir, s’adreçarà una carta als responsables dels comerços presentant el projecte. Igualment, altres elements d’interès turístic s’aniran incorporant poc a poc a la plataforma.