Les importacions d’octubre 2016 han estat d’un valor de 111,51 milions d’euros, amb una variació anual del -1,9%, segons les darreres dades de l’informe d’estadística corresponent al mes de novembre de 2016.
A més les exportacions han estat de 7,09 milions d’euros, amb una variació anual del +3,8%. Respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos, la variació és del +3,7% pel que fa a les importacions i del +12,3% per a les exportacions.
Pel que fa al mercat laboral, el nombre total d’assalariats és de 35.559 persones, amb una variació anual del +1,3%. La variació és positiva, amb un +5,0% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Aquí pots consultar més dades del darrer informe.