El Govern, a través del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, promou la la realització de treballs de recerca o de transferència que tinguin com a objecte d’estudi Andorra o que tinguin una aplicabilitat directa al país. L’objectiu és fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre el Principat d’Andorra i el desenvolupament tecnològic per tal de contribuir a estimular i millorar el desenvolupament social i econòmic del país. Aquest any com a novetat, als dos ajuts de 10.000 euros s’hi suma un tercer ajut, també de 10.000 euros, centrat en la col·laboració entre el Ministeri i la fundació ActuaTech.

L’any 2014, el Govern d’Andorra va promoure la creació de la Fundació ActuaTech, per tal d’establir un marc de referència per al desplegament i impuls de projectes tecnològics amb un alt valor afegit que contribueixin al desenvolupament del Smart Country en el context de diversificació econòmica d’Andorra. En els pròxims dies el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Fundació ActuaTech signaran un conveni de col·laboració en l’impuls en l’àmbit de la recerca.

La convocatòria per aquest any, que ja es pot consultar al BOPA, inclou dues modalitats. La primera és la relativa a projectes de recerca o de transferència de coneixement que facin una aportació de nou coneixement científic o que tinguin aplicacions al país, que abordin qualsevol tipus de temàtica en relació a Andorra. Aquesta modalitat preveu donar dos dels tres ajuts previstos en aquesta convocatòria. La segona modalitat preveu projectes de recerca o transferència tecnològica que es puguin aplicar a Andorra, en acord amb els principis promoguts per part de la Fundació ActuaTech. Aquesta modalitat contempla la concessió d’un dels tres ajuts previstos la convocatòria 2016.

Podran optar a sol·licitar els ajuts les persones nacionals o estrangeres, a títol individual o en grup. En el cas de sol·licituds presentades en grup, només s’atorga un ajut, i l’equip ha de designar un responsable del projecte que sigui la persona sol·licitant i coordinadora del projecte, la resta de membres del grup seran tinguts en compte com a participants en el projecte. També podran optar als ajuts entitats (institucions universitàries, els centres de recerca i tecnologia, les empreses i altres actors socioeconòmics) nacionals o estrangers. Les entitats han de designar una persona de la pròpia entitat que actuarà com a responsable del projecte.

Els sol·licitants han de justificar una trajectòria i un coneixement ampli en l’àmbit temàtic del projecte presentat. Cal que el projecte presentat sigui valorat per un especialista reconegut i amb experiència justificada en l’àmbit concret del projecte de recerca o de transferència tecnològica que es presenta a l’ajut.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el divendres 23 d’agost del 2016.

Més informació a www.recerca.ad