El projecte de llei del pressupost del 2019 del Govern d’Andorra, preveu uns ingressos de 444.771.051,15 euros, unes despeses de 457.908.499 euros i un dèficit de 13,13 milions d’euros.

Pel que fa als ingressos, el pressupost preveu un increment del 4,64% respecte al pressupost del 2018, situant-los en 444.771.51,15 euros. En quant a les despeses corrents, el pressupost del pròxim exercici preveu 386.554.368,72 euros, el que suposa un increment del 2,59% respecte a l’exercici anterior. A les despeses corrents s’hi afegeixen les despeses per inversió i transferències de capital, que se situen en 57.981.365,83 euros, un 4,46% menys que en el pressupost anterior.

El superàvit de gestió previst per al 2019 és de 235.316,60 euros. Un cop sumades les despeses financeres, el dèficit de caixa previst és de 13.137.448,68, reduint aquesta xifra gairebé un 49% respecte del 2018.

El projecte de Llei del pressupost per al pròxim exercici és el primer que s’ha signat electrònicament.

Projecte de llei del pressupost del 2019.

Actua Actua
Author: Actua Actua