Subvencions Actua Empresa 2020

En l’edició Subvencions Actua Empresa 2020, Actua destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

Subsidies Actua Empresa

El programa de subvencions d’Actua té per objectiu donar suport i ajudar a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa innovadora i competitiva en el mercat internacional.

En l’edició Subvencions Actua Empresa 2020, Actua destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

El període de recepció de sol·licituds és de l’1 de juliol del 2020 al 22 de juliol del 2020, de dilluns a divendres de 9.30 h a 15 h, a les oficines d’Actua Empresa a l’Espai d’Innovació d’Andorra (edifici Caldea – parc de la Mola, 10, AD700 Escaldes-Engordany).

Els comerços o professionals titulats que van rebre aquest ajut l’edició passada podran optar-hi però tindran preferència en la selecció les empreses que mai no han obtingut una subvenció Actua Empresa. No se subvencionaran serveis retroactius.

Els ajuts preveuen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presència a l’exterior.

We subsidize the services you contract in order to improve competitivity of your company in matters of:

Innovation

Innovation

Internationalization

Internationalization

Optimization

Optimization

a) Subsidies and investment in innovation:

 • Specialized studies on new lines of business: analysis of economic feasibility and markets introducing or redesigning a new line of business.
 • Technological research / Search for technology: subcontracting the research of new products, sub-products, services or raw materials whose objective is to improve the production of goods or providing of services to incorporate them into the company.
 • Incorporation of new technologies: implementing activities the result of which is technological advancement in obtaining new products or production process or a substantial improvement on existing ones.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

b) Subsidies and investments in internationalization:

 • Diagnosis of the potential for internationalization: analysis of economic feasibility for possible internationalization that includes: (i) study of possible markets for products/services and estimating potential market, (ii) calculation of the main economic ratios, and (iii) conclusions on the capability of internationalization.
 • International promotion plans which include, at least, two or more of the following services: (i) selecting the product/service, (ii) pre-selecting of countries, (iii) selecting of countries, (iv) selecting the channel of distribution, and (v) list of potential clients.
 • Assessment in International commerce transactions.
 • Web design and positioning oriented towards International markets: this service can include the planning, graphic design, interface and user experience and the implementation of websites oriented towards international markets, the optimization of search engines, the assessment in designing a content hierarchy, as well as any other action which improves the website´s efficiency. Orientation towards International markets requires the website be in more than one language.
 • Digital marketing oriented towards International markets, including positioning on social media: this service includes assessment and promotion of websites or social media platforms in search engines by using paid advertising.
 • Assessment and accompanying for participating in International fairs related to the company´s activity.
 • Services of design and setting up of stands in International fairs related to the company´s activity.
 • Booking spaces in International fairs related to the company´s activity.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

c) Subsidies and investment in company optimization:

As long as the finality is the improvement of the business model, the efficiency and/or the professionalization of the company:

 • Research for human resources specialized in innovation, internationalization and/or optimization of business processes, through companies specialized in selecting employees.
 • Subcontracting of the figures of “export manager” or “innovation manager”.
 • Personnel restructuring services directed at improving competitivity, as long as there is no reduction in the number of workers.
 • Web design and positioning directed at online commerce: this service can include planning, graphic design, interface and user experience and the implementation of websites directed at online commerce, the optimization of search engines, the assessment in designing a content hierarchy, as well as any other action which improves the website´s efficiency. Orientation towards online commerce requires the website to allow online purchasing of the company´s products or services.
 • Services directed at implementing the necessary operating system to sell the company´s products or services via electronic channels.
 • Management systems of the company´s activity: I.T. and digital systems that optimize company activity management, including I.T. programs and apps.
 • Assessment services in order to obtain volunteer ISO certifications.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

The objective of these subsidies is to facilitate and incentivize any companies in the country who have more limitations in accessing external professional services, due to the nature of the company, so that they may contract them, and therefore, professionalize themselves and incorporate the variables of innovation and internationalization in their business to become more competitive and resilient.

180.000 allotted by Actua

El programa de Subvencions Actua Empresa 2020 té una dotació de 180.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran 153.000 euros a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros i 27.000 euros a empreses que facturin entre 350.000 euros i 1.500.000 euros.

A maximum of

0%

of the cost of the contracted services

Until

0

for beneficiary

L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, amb un màxim de 6.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà incloure més d’un servei per ser subvencionat dins de la mateixa sol.licitud sempre que respongui al mateix projecte empresarial i sempre amb un màxim de 6.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats.

Enguany, el procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa, els projectes que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts. Finalment, gaudiran dels fons els projectes en què es valori que la subvenció pot tenir més impacte tant en l’empresa com en el país. L’òrgan col.legiat per a aquestes avaluacions i resolució és el Consell d’Administració d’Actua Empresa.

Actua durà a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts estaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.

We call you!

We call you!