El Govern ha aprovat aquest dijous un decret per habilitar una línia de finançament destinada a proveir de la liquiditat necessària les empreses que treballin amb Banca Privada d’Andorra i que justifiquin que els imports sol·licitats són per fer front a l’operativa ordinària de l’empresa com el pagament de les nòmines i els lloguers.

La línia de finançament, que serà inicialment de 45 milions d’euros, ampliables fins a 100, ha estat acordada pel Govern amb l’INAF i l’Associació de Bancs Andorrans. Aquesta mesura de l’executiu va precisament dirigida a restablir l’operativa corrent d’aquestes empreses i a reduir al màxim possible els efectes colaterals que pot tenir aquesta situació en el teixit productiu.

La presentació ha anat a càrrec del Portaveu del Govern, Gilbert Saboya, i del secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé.

El finançament està previst perquè les empreses facin front a pagaments com les nòmines, les cotitzacions de la CASS, els lloguers i d’altres pagaments habituals. El decret permet que les empreses i negocis amb compte a BPA, que tenen recursos sense capacitat operativa i que no disposin de saldos suficients en altres entitats bancàries, puguin continuar amb la seva operativa.

La línia de finançament s’ha estructurat a través d’una línia de crèdit per als pagaments interns i una línia d’avals per als pagaments internacionals.

El Govern ha prioritzat l’agilitat en la tramitació de les demandes amb l’objectiu que puguin ser resoltes en el termini de 24 hores. Els empresaris hauran d’adreçar a partir d’aquest dimecres la seva demanda a les dependències d’Actua, a la planta baixa del Govern, on s’han habilitat quatre punts especials d’atenció al públic entre les 8:30 del matí i les 7 de la tarda. Igualment s’atendrà  als empresaris dissabte entre les 8:30 i les 14 hores.

Els empresaris interessats en acollir-se a la línia de finançament hauran de presentar en el moment de formalitzar la demanda un extracte bancari dels darrers 12 mesos, la posició global dels comptes BPA i una declaració jurada sobre la no disponibilitat de recursos en altres comptes per efectuar els pagaments. Un comitè analitzarà diàriament totes les demandes i la documentació aportada per decidir l’atorgament dels avals.

La línia de finançament es formalitzarà amb un interès d’Euribor trimestral més dos punts. L’atorgament tindrà en compte que no hi hagi risc financer per part de l’empresari i que aquest respongui amb garanties personals, en primera instància els fons dipositats a BPA.