El Govern ha aprovat dos decrets per millorar l’aplicació dels programes de microcrèdits per negocis de nova creació i de crèdits de finançament privilegiat d’empreses de valor afegit o de caràcter innovador. L’objectiu és el d’ampliar la tipologia de les garanties que ha d’aportar el sol·licitant del finançament privilegiat i aconseguir un millor funcionament del procediment d’ atorgament i control dels programes de finançament privilegiat.

Els articulats modificats són el Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació establerts al país, i el Decret de modificació del Decret de qualificació d’interès nacional d’un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador.

Els decrets aprovats el mes de març tan sols feien referència a la possibilitat dels sol·licitants d’aportar garanties de tipus personal. Per contra, amb la modificació que serà publicada aquesta setmana al BOPA, s’amplia la tipologia de les garanties que podran aportar els sol·licitants. Així, els sol·licitants de finançament privilegiat podran aportar tant garanties de tipus personal com real.

A més, entre els canvis aportats als textos es preveu que les persones que tinguin deutes amb l’Administració no puguin ser beneficiàries d’un préstec privilegiat.