L’agència de qualificació Standard&Poor’s confirma els ràtings d’Andorra en BBB- /A-3. Segons informa el Govern d’Andorra, l’agència ha valorat de manera positiva el país per «reafirmar la perspectiva estable, la continuïtat en la seva agenda de reformes, en les polítiques d’equilibri en les finances públiques, la recuperació de l’economia, el seu continu creixement i l’estabilitat del seu sistema financer».

L’agència de ràting qualifica de manera positiva l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal, considerant-lo com un pas necessari envers la convergència de la regulació d’Andorra amb les pràctiques internacionals així com un element clau en les negociacions per a l’acord d’associació d’Andorra amb Europa.. També ha valorat l’adopció de la normativa comptable europea per part del sistema financer del país que l’ha fet més transparent i homologable a la resta de jurisdiccions.

Els avaluadors estimen les negociacions del Govern d’Andorra amb institucions financeres com el Fons Monetari Internacional com una manera de millorar l’estabilitat del seu sistema financer i poder gestionar amb habilitat possibles futures crisis financeres així com les seves repercussions.

L’agència ha matisat novament que en l’hipotètic cas que els processos legals derivats de l’afer BPA repercutissin en uns costos per compensacions a càrrec del Govern, la qualificació del país es podria veure perjudicada. De la mateixa manera, els avaluadors han afegit que la qualificació té perspectives de millora a mesura que Andorra avanci en el seu compromís internacional i continuï la recuperació econòmica del país.