Actua ha publicat aquest dimarts, 17 de març, una nova versió del vídeo Invest in Andorra amb algunes de les principals característiques i dades macroeconòmiques del país. Locutat en anglès i subtitulat al català, castellà, francès i també a l’anglès, el nou suport promocional l’utilitzarà en diversos esdeveniments com fires, congressos i presentacions, entre d’altres.

El nou Invest in Andorra recull les dades més importants del Principat en temes tan diversos com: la història, la llengua, la població, l’entorn natural, l’educació, el turisme, l’economia, la innovació, la cultura i la salut. També incorpora rànquings internacionals i la posició que ocupa el país.

Actua ha fet dues versions de diferent durada per adaptar-lo als diversos usos que es vulgui fer i el posa a disposició de tothom que ho vulgui utilitzar com a material promocional del Principat.

 

Actua Actua
Author: Actua Actua