El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria per al 2018 del programa Renova de foment de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. En aquesta edició, el Govern vol fomentar les actuacions globals en edificis i les reformes que tinguin major efecte sobre l’eficiència energètica i la reducció del consum.

La convocatòria per al 2018 disposa d’un pressupost d’1,5 milions d’euros i, de 150.000 euros complementaris, destinats a ajuts a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, ambdós imports per a subvencions directes. A més, es disposa encara de 13,87 milions d’euros per a l’aval de préstecs en el marc del programa.

L’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic ha analitzat les subvencions que s’han atorgat des de l’inici del programa i s’ha constatat que la majoria d’actuacions es fan en habitatges individuals d’uns 30 anys d’antiguitat, i que majoritàriament consisteixen en el canvi de finestres. Així, tenint en compte la voluntat de promocionar actuacions que tinguin un major impacte en l’eficiència energètica dels edificis i en la reducció del consum, s’han aprovat diverses modificacions al programa.

D’una banda, s’ha creat la branca del programa Renova+, adreçada a la millora global de les prestacions de l’edifici encaminades a obtenir la certificació energètica de l’edificació A o B. Amb el Renova+ es volen fomentar actuacions que tinguin efecte sobre tot un edifici, i per això s’augmenten els topalls de subvenció que es poden atorgar a les actuacions que assoleixin una millora de la certificació energètica. En cas que s’assoleixi una qualificació A el topall de subvenció s’augmenta fins als 125.000 euros, amb un percentatge de subvenció del 30%, i quan s’assoleixi qualificació B el topall serà de 100.000 euros, amb un percentatge del 25%.

Pel que fa al programa Renova clàssic, les actuacions de millora de l’eficiència energètica sobre determinats elements de l’envolupant de l’edifici es diferencien en dues categories per fomentar les actuacions amb major impacte. Així, les millores en façanes i cobertes es podran subvencionar entre un 14 i un 18% segons el nivell de millora, mentre que les actuacions sobre finestres es limitaran entre un 5 i un 14%.

Finalment, s’incorpora el Renova fv que aporta un nou plantejament d’ajut al fotovoltaic, tenint en compte que el projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic preveu que es permeti l’autoconsum. Així en lloc de subvencionar la venda d’energia fotovoltaica que s’injecti a la xarxa, es fomentarà el fotovoltaic amb un ajut directe a la instal·lació del 40% amb un topall de 20.000 euros. D’aquesta manera es vol aixecar la barrera que pot suposar la inversió inicial necessària.

El cap de l’Oficina de l’energia i el canvi climàtic, Carles Miquel, que ha presentat l’obertura de la convocatòria, també ha informat del balanç de sostenibilitat ambiental del Programa Renova des del seu inici. Així, ha destacat que amb les 737 sol·licituds d’ajut rebudes avaluades, respecte a les 1.079 amb les que es va tancar el 2017, s’ha aconseguit un estalvi energètic nacional d’11,8 GWh/any, el que equival al 2% de la demanda tèrmica nacional. A més, s’han reduït les emissions no absorbides del país en un 1% i s’ha permès l’estalvi de l’equivalent a 1.184.000 litres de gasoil a l’any.

Així, ha fet un balanç molt positiu de l’impacte que ja està tenint el programa Renova, amb la voluntat que l’impuls a les actuacions més globals permeti incrementar encara més els resultats d’estalvi energètic.

La convocatòria 2018 estarà oberta fins al 30 de novembre o fins a esgotar l’import.

Actua Actua
Author: Actua Actua