El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, 1 d’agost, el Projecte de llei de modificació de la Llei de la seguretat social que modifica les cotitzacions dels treballadors per compte propi.

El text crea tres nous trams de cotització amb l’objectiu de fer el sistema més equitatiu i alhora mantenir-ne la sostenibilitat. El Govern calcula que el nombre de beneficiaris dels règims de cotització reduïts podran augmentar en prop de 1.200 persones.

El Projecte de llei dona resposta a la resolució del Consell General del 5 de maig del 2016 que encomanava al Govern que estudiés la possibilitat d’establir la cotització de les persones que exerceixen una activitat per compte propi en funció dels seus ingressos o en funció del sou mitjà del sector, prenent en compte la sostenibilitat del sistema.

Així, el text presentat aquest dimecres preveu un règim de cotització basat en dos paràmetres: els beneficis que obtenen de la seva activitat i la xifra de negocis d’aquesta activitat. Per fer el sistema més equitatiu, però, es creen nous trams de cotització i s’amplia l’abast d’algun d’ells.

La base de cotització dels autònoms es calcula aplicant un percentatge determinat al salari mensual mitjà del total d’assalariats de l’any anterior. Fins ara, aquest percentatge podia ser del 25%, del 50%, del 75% o del 100%, i amb el nou projecte de llei es preveuen tres nous trams: de 62,5%, del 125% i del 137,5% per tal de donar una major equitat al sistema i alhora permetre’n la sostenibilitat equilibrant la reducció d’ingressos que suposarà que més persones es puguin acollir als trams més baixos, amb un increment d’ingressos pels nous trams superiors al 100%.

Concretament, s’amplia l’abast de les persones que podran cotitzar sobre una base del 25% del salari mitjà. A banda de les persones que ja s’hi podien acollir, que ho podran seguir fent, s’afegeixen els administradors i professionals amb una renda neta inferior a 6.000 euros, quan la xifra de negoci no superi els llindars establerts en cada cas. Aquestes persones fins ara només es podien acollir a la reducció del 50%.

D’altra banda, es crea un nou percentatge de cotització, del 62,5%, per permetre escalar més les bases de cotització i donar cabuda a una gran part dels autònoms que fins ara havien d’acollir-se al 75% de la base de cotització. Aquest tram afectarà a aquelles persones amb una renda neta anual d’entre 12.000 i 18.000 euros i amb una xifra de negoci que respecti els llindars de xifra de negoci establerts.

Finalment es creen els trams del 125 i el 137,5% per poder fer sostenible el sistema i equitatiu de manera que els treballadors per compte propi amb rendes superiors als 40.000 i 50.000 euros respectivament i/o amb xifres de negoci superiors als llindars establerts, veuran augmentada la cotització que hauran de satisfer.

Les previsions estadístiques fetes des del Govern calculen que aproximadament 3.329 persones es podran acollir amb el nou règim a una cotització inferior al 100% del salari mitjà, mentre que ara només 2.074 persones s’acullen a alguna de les bases de cotització reduïda i per tant inferiors al 100% esmentat.

Així mateix, es crea un nou règim de cotització per a joves emprenedors menors de 35 anys durant els primers 12 mesos d’activitat. Aquests cotitzaran el 55% del salari mínim, és a dir entre 50 i 60 euros, i tindran dret a les prestacions de la branca general.

D’altra banda, el Projecte de llei també preveu un canvi pel que fa al mecanisme per acollir-se a un determinat tipus de cotització. Mentre que amb la normativa vigent el tipus bàsic era del 100% i calia fer una sol·licitud per acollir-se a alguna de les bases de cotització reduïda, la nova normativa establirà que cada treballador declararà la seva situació i la CASS li assignarà el tipus de cotització que li pertoca, amb la possibilitat de regularitzar la declaració sense recàrrecs fins al 30 de juny següent.

El Projecte de llei també preveu nous drets per als treballadors per compte propi i donar compliment així a una vella reivindicació del col·lectiu dels autònoms. En les situacions d’invalidesa per accident no laboral o malaltia comuna, fins ara havien de seguir cotitzant un 22%, i el text preveu que només s’hagi de satisfer la part corresponent al treballador en cas que fossin assalariats, és a dir el 6,5%, i serà la CASS qui es farà càrrec del 15,5% restant.

Text: Govern d’Andorra