Els ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea (UE), l’Ecofin, reunits aquest dimarts, 4 de desembre del 2018, han acordat que el Principat d’Andorra deixi definitivament la llista grisa de paradisos fiscals. El ministre Jordi Cinca ha valorat l’aposta del Govern i del sector bancari a favor de la transparència fiscal i l’homologació internacional, així com l’adopció dels estàndards internacionals més exigents, i ha celebrat que el treball dut a terme obtingui, un cop més, el reconeixement internacional de la feina feta per Andorra en aquests últims anys.

Tal com ha explicat el ministre de Finances Jordi Cinca, les modificacions legislatives implementades en aquest darrer any han permès que Andorra s’elimini de l’annex II de les conclusions de l’Ecofin del 5 de desembre del 2017, al que va ser inclosa amb 46 Estats més. Aquest annex II, o llista grisa, deixava les jurisdiccions que s’havien compromès en ferm a corregir les deficiències detectades, fora de la llista negra, amb la condició de que la implementació efectiva d’aquests compromisos s’efectués abans de finals de l’any següent. Un cop esgotat el termini concedit per a realitzar les correccions esmentades, els països que no haguessin complert amb els seus compromisos tornarien a la llista de jurisdiccions no cooperants en matèria fiscal.

En aquest sentit, Andorra s’havia compromès a modificar els seus règims fiscals. En concret, Andorra havia de modificar la Llei de l’impost sobre societats per suprimir dos dels règims fiscals especials existents i modificar-ne dos altres.

Així doncs, un cop entrades en vigor aquestes modificacions al mes de maig del 2018, i després que el passat mes de novembre el Marc Inclusiu aprovés l’avaluació favorable realitzada pel Global Fòrum sobre pràctiques fiscals perjudicials respecte als actuals règims fiscals especials d’Andorra, ha estat el torn del Codi de conducta de la UE sotmetre a avaluació aquestes modificacions. Com a conclusió, l’Ecofin, tenint en compte l’informe del Codi de conducta, ha considerat que els règims fiscals especials d’Andorra ja no tenen cap component que pugui ser considerat com a potencialment perjudicial. D’aquesta manera, Andorra ha sortit de la llista grisa i es posiciona definitivament com a jurisdicció cooperant en matèria fiscal.

Text: Govern d’Andorra