Actua Innovació ha establert un acord de col·laboració amb CARTO, una de les millors empreses del món en anàlisi i visualització de dades espacials, que permetrà, mitjançant múltiples fonts de dades, sumar-se al projecte que estudia el comportament dels turistes a Andorra. Atreta pel potencial del país en aquest àmbit, pels projectes ja engegats i per la facilitat de disposar de dades, l’empresa ha escollit el Principat per fer aquests tipus de projectes conjuntament amb l’equip local que proporcionaran eines (clústers espacials, trajectòries més freqüents, segmentació de perfils, correlacions entre diferents punts d’interès,…) per identificar informació de gran valor per als diferents organismes del sector.
 
L’acord és una col·laboració a tres bandes entre Actua, CARTO i el MIT City Science Group amb l’objectiu de realitzar un projecte entorn al sector del turisme amb dades molt més precises i mètriques de gran interès per als diferents organismes del sector. Fins al moment existien pocs mecanismes per a controlar i monitoritzar el sector del turisme i s’utilitzaven sistemes tradicionals, com les enquestes, per analitzar un sector de gran repercussió econòmica per al país.
 
El director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha destacat que “sumem a l’estratègia d’esdevenir un Living Lab un partner punter i de renom internacional pel que fa a l’analítica de dades” i ha explicat que l’acord “aportarà un impuls més en la línia ja engegada d’analítica de dades per donar suport a l’administració pública i el teixit empresarial”.
 
Per la seva banda, el director de vendes de CARTO, Jaime de Mora, ha assenyalat que “formar part d’aquest tipus de programes posiciona Andorra com a líder mundial en la creació de polítiques basades en dades que també donen suport a la seva indústria turística de primer nivell”.
 
En la mateixa línia, el director del City Science Group del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kent Larson, ha recordat que “a Andorra tenim accés a unes dades a escala nacional sense precedents. Podem explorar solucions i extremar els problemes de la societat, des del canvi climàtic al transport, que a la vegada podem extrapolar a escala mundial”. Larson també ha valorat del país “les facilitats de l’Administració per ajustar-se ràpidament a les prioritats i establir polítiques públiques”.
 
Una trentena d’analistes treballen el model andorrà
 
Les primeres sessions de treball conjuntes ja s’han iniciat i una trentena de professionals d’Actua Innovació, CARTO i l’equip de City Science del MIT han analitzat recentment de manera conjunta, com crear noves eines per analitzar els fluxos urbans a Andorra. Els participants han disposat de diversos conjunts de dades i d’accés al programari de mapeig de Carto per analitzar el perfil del turista i el dia a dia al Principat.
 
Múltiples i diversos perfils han participat a les sessions de treball: científics de dades, arquitectes, experts en visualització de dades, en patrons de comportaments, així com en innovació turística. Durant el transcurs de les sessions, petits grups de treball han analitzat les dades i alhora han proposat diverses metodologies innovadores i disruptives per analitzar els patrons turístics al país.
 
Els participants han estat experts en visualització de dades, urbanisme dinàmic, ciència de dades espacials, patrons de comportament en poblacions urbanes, economia a escala de país, dades de telecomunicacions a escala nacional i d’innovació turística. En petits grups de treball han analitzat els resultats de la pluja d’idees i dels diversos tallers i posteriorment s’ha fet una exposició conjunta.
 
L’acord amb CARTO
 
Donada l’amplia experiència de CARTO pel que fa a l’anàlisi i la visualització de dades espacials i la línia ja engegada per Actua Innovació en aquest àmbit, s’ha gestat aquest projecte que es centrarà en la part analítica i geoespoacial per entendre el comportament dels turistes al llarg de la seva estada al país i la segmentació de perfils dels nostres visitants tenint en compte una amplia i diversa varietat de variables com la nacionalitat, l’estacionalitat, l’edat, pernoctacions, finalitat (compres, esquí, …) i despesa econòmica, entre moltes altres.
 
Aquestes eines han de permetre als diferents organismes del sector públic així com del teixit empresarial entendre millor els perfils que visiten el país i per tant, tenir eines de suport a la presa de decisions com per exemple poder optimitzar els seus recursos per fidelitzar els perfils d’interès per al país.
 
I és que amb més de vuit milions de visites l’any, el turisme representa gairebé el 46% de l’economia d’Andorra. Recopilant i analitzant múltiples fonts de dades, com les telecomunicacions, les transaccions econòmiques, s’està aconseguint entendre millor la dinàmica del turisme i el comerç del país, així com dissenyar intervencions que permetin millorar l’experiència dels turistes, i explorar les implicacions econòmiques, culturals i ambientals dels seus viatges.
 

Actua Actua
Author: Actua Actua