El nombre de sol·licituds d’inversió estrangera directa no s’atura i es continua incrementant.