La qualitat de les aigües superficials –és a dir la dels rius– va ser el 2020 entre excel·lent i acceptable en el 97,5% de les estacions de control ubicades arreu del Principat. El percentatge és del 95% si només es té en compte aquelles estacions que han donat un resultat qualitatiu excel·lent o bo, unes dades millors que les assolides l’any passat i les mai registrades des que es disposa d’infraestructures de sanejament.

Així ho han explicat i constatat, arran del darrer informe realitzat, la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Ferrer i la cap d’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat Laura Coll, que han fet la presentació coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua que enguany té com a lema ‘Valorem l’aigua’.

Amb les dades a la mà, Ferrer ha ressaltat que “la situació dels rius del país és molt satisfactòria gràcies, en part, a la feina que s’ha realitzat amb l’aplicació del Pla de Sanejament d’Andorra que han permès una recuperació visible de la qualitats dels rius”. Coll ha destacat que, d’acord amb la qualitat fisico-quimica, per quart any consecutiu no hi ha cap estació amb una qualitat molt dolenta i només n’hi ha una amb qualitat dolenta. Una tendència que es manté respecte anys anteriors, però que ha millorat de manera considerable respecte al 2005 quan la qualitat de l’aigua excel·lent i bona no arribava al 40%.

Actualment la xarxa consta de 37 estacions i l’any passat es van realitzar un total de 403 mostres, una quantitat un pel inferior al 2019 a causa del confinament dels mesos de març i abril per prevenir possibles contagis de la COVID-19. La cap d’Àrea ha explicat que actualment el 100% de les aigües són tractades i depurades. L’any passat es va tractar 23,5 milions de m3 d’aigües residuals, i d’aquest total el 69,5% es tracta a l’Edar Sud.

Pel que fa al seguiment de les estacions que controlen la qualitat biològica de les aigües superficials, es constata també una millora progressiva des del 2005 amb un 93% de les estacions amb una qualitat entre excel·lent i passable. El seguiment biològic es realitza mitjançant el càlcul d’índex basat en els macroinvertebrats en 20 estacions de la mateixa xarxa de seguiment. En relació als vessament d’hidrocarburs, al llarg del 2020 no se n’ha detectat cap en els anàlisi setmanals que es fan al riu a cadascuna de les fronteres del país. Una dada que s’atribueix a les campanyes de sensibilització que s’han organitzat en els darrers anys.

Neteja dels rius

A banda del seguiment de la qualitat fisico-química i biològica de les aigües superficials, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat gestiona el servei de neteja dels rius d’Andorra. Aquest servei té com a finalitat extreure els residus sòlids que es puguin trobar als rius del país. Així, durant el 2020 es van sumar un total de 663 quilòmetres de rius netejats amb la retirada de 12,2 tones de residus, que configura un rati de 18,4 kg/km, molt per sota dels 150 kg/km del 2010.

Text: Govern d’Andorra