L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha refermat el ràting d’Andorra en BBB+ i perspectiva estable. Els avaluadors han confirmat la millora de la darrera avaluació, i han tingut en compte l’acceleració que s’està duent des del Principat en l’alineació amb els estàndards internacionals de regulació financera i de transparència fiscal. L’agència ha destacat la retirada/sortida d’Andorra de la llista de la UE de jurisdiccions fiscals no cooperatives.

En la vuitena avaluació de Fitch, l’agència valora la reducció del deute sobirà del Principat així com l’equilibri de les finances públiques i el creixement moderat del PIB. També remarca que s’ha produït una millora de la flexibilitat del finançament i destaca que l’emissió de bons de deute públic estigui substituint el finançament bancari. A més, els avaluadors preveuen estabilitat en el deute durant els pròxim dos anys basant-se en les finances equilibrades de l’Administració, uns superàvits sostinguts i un creixement moderat del PIB.

L’agència destaca la solidesa de l’activitat econòmica d’Andorra el 2018, el creixement del nombre de turistes així com del sector de la construcció i del sector de serveis financers. També apunta l’augment del 2,5% del salari mitjà mentre que l’augment de l’IPC va ser només del 0,7%.

També es valoren positivament els passos fets per alinear el país a l’entorn normatiu, especialment en el sector financer, amb l’adaptació als estàndards internacionals i europeus, com l’adopció de normes internacionals de transparència i intercanvi d’informació fiscal. En aquest sentit l’agència es refereix a la introducció a les normes de capital de Basilea III, a més de l’adopció prèvia de normes comptables NIIF, que estabilitzaran la plaça financera. En la nota publicada també fa referència a l’entrada en vigor, el mes passat, en el marc de l’Acord Monetari d’Andorra amb la UE, de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancaries i empreses d’inversió.

L’agència insisteix en què el pes del sistema financer en l’economia és un risc i que la manca d’un prestador d’última instància restringeix les opcions davant de situacions de crisi i augmenta els riscos del sector bancari.

Així mateix, Fitch Ratings assenyala alguns factors que podrien portar a un augment del ràting en futures avaluacions, com la reducció del risc de passius contingents del sector bancari, la millora de la qualitat i la freqüència de les dades disponibles, disminucions contínues del deute públic en relació amb el PIB, o la millora en les perspectives de creixement a mig termini.

Igualment, s’assenyala que un augment de l’endeutament del Govern o un deteriorament de la solvència dels grans bancs andorrans podrien comportar l’empitjorament dels ràtings del país.

En general Fitch Ratings assenyala que la capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques i l’estabilitat política d’Andorra s’equilibren amb la petita dimensió de l’economia i el pes del sector financer. Els avaluadors esperen continuïtat en els esforços per alinear-se amb els estàndards internacionals, i en la política macroeconòmica general, després de les eleccions d’abril.

Text: Govern d’Andorra