Quan vàrem engegar el projecte d’obertura econòmica, una de les premises indispensables era que calia acompanyar la Llei d’un pla d’implementació. Els objectius d’aquest pla d’implementació eren principalment tres, i es podien resumir en el que data d’avui anomenem els tres pilars de la iniciativa Actua: captació d’inversió estrangera directa, diversificació econòmica i suport a la internacionalització de les empreses andorranes. Avui m’agradaria parlar del pilar de diversificació, i més concretament dels clústers, que són l’eina escollida en el procés d’identificació i suport a noves activitats. El treball conjunt entre els sectors públic i privat, identificant oportunitats concretes en la cadena de valor d’un sector, ha de permetre generar iniciatives i projectes concrets.

Des d’un primer moment hem explicat que qualsevol sector d’activitat s’ha de sustentar en actius que ens fan ser genuïns i singulars, i la nostra aposta des d’un primer moment ha estat el turisme. Així doncs sempre amb el turisme com a element comú, vàrem iniciar els treballs ens els clústers de innovació; salut i benestar; i educació. Fruit d’aquest treball hem identificat projectes, oportunitats, així com barreres per el desenvolupament de determinats sectors. Igualment en el si d’aquests grups han aparegut iniciatives i treballs que han permès la creació de nous clústers: cosmètica i bellesa i ehealth, amb un èxit de participació i continguts notable.

El clúster de cosmètica i bellesa ha permès que diferents empreses dels sector privat s’uneixin per “elaborar un segell per a la fabricació i venda de productes de cosmètica i bellesa d’Andorra”. Aquesta segell s’haurà de sustentar en els recursos propis del país, com l’aigua termal i les plantes amb fins terapèutics. La creació d’un segell implicaria identificar inequívocament els valors que volem transmetre, posicionar-lo, i sobretot comunicar-ho degudament. A que hauríem d’associar doncs, una determinada crema, sabó o tractament de bellesa que ofereixin les empreses del país?
Medicinal, terapèutic, natural….són algunes de les possibilitats, que seguirem discutint i treballant dia a dia des de la iniciativa Actua, amb membres dels sectors públic i privat, per acabar desenvolupant un vertader sector de la cosmètica i la bellesa a Andorra.

Fruit de la intersecció dels clústers de innovació i salut, va néixer el passat dia 11 de març el clúster d’ehealth. Una primera trobada notable en participació i continguts amb més de 60 participants ens ha mostrat l’oportunitat que representa l’aplicació de les noves tecnologies al sector de la salut i el benestar. La temàtica en aquesta primera sessió va girar al voltant, de com podem millorar la qualitat de vida de la gent gran amb el suport de les noves tecnologies i, a la vegada, aprofitar els coneixements adquirits pels professionals sanitaris per desenvolupar eines cada cop més eficients. A ben segur que a mesura que es desenvolupin noves sessions, anirem donant forma a projectes concrets del clúster.

Des de la iniciativa Actua seguirem treballant dia a dia, amb els professionals del sector privat per generar tots els elements que permetin diversificar la nostra econòmica, valorant aquelles propostes formulades pel sector privat. Un sector privat val a dir-ho, cada cop més present i liderant el treball que s’efectua en el si de la iniciativa, com ho demostra els més de 350 professionals i més de 100 empreses que participen en els diferents clústers, així com el fet que el clúster d’innovació ha iniciat el debat per transformar el clúster en una iniciativa privada.

Josep Maria Missé Cortina, Secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica

Publicat al diari Bondia, el dia 27 de març de 2014