Actua va llançar el passat mes de juliol i per tercer any consecutiu la convocatòria per optar a una nova edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa d’Andorra. Enguany comptava amb una partida de 180.000 euros.

Finalment Actua n’ha rebut 74 peticions, 51 de les quals han estat aprovades, i 23 denegades per incompliment de les bases o esgotament de la partida econòmica prevista. Segons s’especificava a les bases, l’import màxim que s’ha atorgat per empresa és de 6.000 euros.

En aquest sentit, la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, ha recordat que “l’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar i incentivar que les empreses del país amb més limitacions per accedir a serveis professionals externs puguin contractar-los i, així, professionalitzar-se i anar incorporant la variable de la innovació i de la internacionalització en el seu negoci per ser més competitives i resilients”.

Enguany, el procediment de concessió de les subvencions va ser el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, es van avaluar segons els criteris establerts a les bases del programa. L’òrgan col·legiat per a aquestes avaluacions i resolució va ser el Consell d’Administració d’Actua Empresa. Finalment, gaudiran dels fons els projectes en què s’ha valorat que la subvenció pot tenir més impacte tant en l’empresa com en el país.

Per tipologia de servei, les subvencions atorgades han estat les següents:

Sector dels sol·licitants

Sector de l’Empresa %
Alimentació 4 5%
E-commerce 3 4%
Educació 3 4%
Esport 5 7%
Fintech 1 1%
Gestories, Advocats i serveis empresarials similars 11 15%
Greentech 3 4%
Hosteleria 1 1%
Immobiliari 1 1%
IT 7 10%
Producció Audiovisual 2 3%
Salut i Benestar 9 12%
Turisme 9 12%
Altres 14 19%

Facturació dels sol·licitants

Facturació %
de 0 a 50.001 € 22 31%
de 50.001 € a 100.000 € 8 11%
de 100.001 € a 150.000 € 4 6%
de 150.001 € a 350.000 € 19 27%
de 375.001 € a 600.000 € 5 7%
de 600.001 € a 1.300.000 € 9 13%
Nova creació 3 4%

Cadena de valor dels sol·licitants

Cadena de Valor %
Comerç Minorista 23 32%
Distribució 1 1%
Hosteleria 2 3%
Producció i Desenvolupament 1 1%
Producció/distribució 8 11%
Serveis de suport 30 41%
Serveis personals 7 10%
Altres serveis 1 1%

Sector dels sol·licitants

Facturació dels sol·licitants

Cadena de valor dels sol·licitants