El Consell de Ministres d’Andorra ha aprovat aquest dimecres, 25 d’abril, la quota general d’autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer del maig a l’octubre del 2018, que preveu 900 autoritzacions. Aquesta xifra, com és habitual, es pot ampliar en un 30%, fins a un total de 1.170 autoritzacions.El Reglament aprovat suposa un increment de places del 13% respecte a l’any anterior, que s’ha acordat tenint en compte el consum de les quotes en els darrers anys i la conjuntura laboral actual.

Així s’ha tingut en compte que actualment al Servei d’Ocupació hi ha més ofertes de treball que demandants en recerca de feina, i que la xifra d’inscrits es redueix en comparació al 2017. Així, el Departament d’Immigració vol donar resposta a les necessitats dels agents productius tenint en compte la millora progressiva i constant de la situació socioeconòmica.

El Reglament aprovat té com a finalitat fer possible la contractació en totes les ocupacions professionals que requereixen de mà d’obra, però segueixen quedant excloses les ocupacions d’empleats de serveis comptables, financers i de suport a la producció i el transport, els empleats de biblioteques, serveis de correus i similars, operadors de màquines d’oficina, auxiliars administratius i taxistes i conductors d’automòbils i furgonetes, ja que encara hi ha un nombre important de demandants de feina en aquestes ocupacions.

A més, el text manté les mesures de flexibilització adoptades els darrers anys per als treballadors d’un estat que hagi signat un conveni amb Andorra, ja que no s’exigeix formació ni experiència a aquests treballadors, i com a novetat, aquest any s’incorpora el fet que no caldrà haver fet ús prèviament del Servei d’Ocupació.

També en la línia de la flexibilització, s’incorporen mesures per als treballadors que no són membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, pel que fa a l’experiència professional. Així, aquelles persones que hagin estat treballadors temporals durant tres temporades, se’ls requerirà una experiència de 4 anys, en lloc dels sis que es demanen actualment. Aquest requisit es reduirà a tres anys quan s’hagin treballat quatre temporades, a dos anys quan se n’hagin treballat cinc, i a un any quan s’hagin treballat sis temporades.

Finalment, la graella salarial s’ha actualitzat amb la variació de l’Índex de preus de consum.

Text: Govern d’Andorra

Actua Actua
Author: Actua Actua