Prevenció de blanqueig de capitals (3a edició)

Loading Events

Esdeveniment Cambra de Comerç
Dirigit a:

  • Companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida.
  • Corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques que, a canvi d’una remuneració, realitzin una activitat de mediació d’assegurances en el ram vida.
  • Institucions de gir postal.
  • Comptables externs, assessors fiscals i auditors.
  • Notaris, advocats i membres d’altres professions jurídiques independents, quan participin, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planificació o realització d’operacions per compte del seu client relatives a: la compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats; la gestió de fons, valors o altres actius del client; l’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvi o comptes de valors; l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats; la creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues.
  • Economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries.
  • Agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles.
  • Persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació.
  • Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Objectius: Conscienciar els assistents sobre la importància de la prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, aportar metodologia i tècniques de detecció de blanqueig de capitals, aprendre a valorar el risc de blanqueig al qual estan exposats els subjectes obligats descrits prèviament, així com conèixer les obligacions dels professionals i entendre el rol de l’òrgan supervisor.

Preu: 230 €. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.

Formadors: Equip d’Alfa Capital ‐ Crowe Andorra.

Inscripció: https://www.ccis.ad/pf/prevencio-de-blanqueig-de-capitals-3a-edicio/

Afegeix al meu calendari

Comparteix aquest esdeveniment

Go to Top