Una quarantena de persones han assistit a la vintena edició del clúster de salut i benestar de la iniciativa Actua, que ha tingut lloc a Caldea.

Un dels elements imprescindibles que han d’acomplir els centres de salut i benestar per poder oferir un millor servei i accedir a una plataforma de turisme de salut és acreditar-se com a centre de qualitat. Sota aquesta premissa, el integrants del clúster de salut han volgut saber de primera mà el que s’està treballant al país en la matèria i el que poden fer per acreditar els seus centres.

Per què una acreditació en Salut?

Acreditar, és certificar que una organització segueix un model òptim de qualitat en els seus serveis i instal·lacions. Les acreditacions donen confiança al client/pacient en l’organització i també a tots els professionals.

El Dr. Josep M. Payà, assessor de l’ADI en l’àmbit sanitari ha fet una exposició del turisme de salut i wellness, fent esment en els motius que condueixen un turista de salut a escollir una destinació per rebre un tractament. Tanmateix, ha explicat com s’adapten els diferents models d’acreditació depenent de les estructures que es vulguin certificar. Així, cal distingir entre acreditacions Joint Commission, model acreditatiu exclusiu d’organitzacions hospitalàries, acreditacions EFQM, model més indicat per la gestió d’empreses i acreditacions ISO, més enfocada a la sistematització de processos.

El Dr. Josep M. Casanelles, responsable de qualitat del SAAS, ens ha explicat com l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha iniciat diverses propostes d’acreditacions en diversos àmbits de l’hospital i, actualment, està adoptant el model Joint Commission.

La Joint Commission és un model d’acreditació exclusiu, en un principi d’Organitzacions Hospitalàries que va néixer als EEUU.

En l’actualitat, s’ha implantat a tot el món, majoritàriament en els centres de caràcter privat i també s’ha creat la versió per acreditar centres d’atenció primària i sociosanitaris. Està format per 287 estàndards i 1.147 elements de mesura, que són els criteris que ens permeten avaluar una organització. L’hospital té, actualment, un 60% de l’acreditació assolit i es preveu que en un termini de 18 mesos estigui en disposició d’assolir el segell Joint Commisssion. El SAAS també compta amb acreditacions EFQM i ISO a altres àmbits com el Cedre o el servei de laboratori de l’hospital.

El gerent de l’empresa Ecotècnic, Francesc Zamora, ha explicat les normes i procediments que s’han d’acomplir per aconseguir cerificacions de qualitat en diferents àmbits i també ens ha parlat dels segells de qualitat que ells mateixos atorguen com a empresa certificadora.

Els assistents s’han mostrat molt interessats en saber quina pot ser la millor acreditació pels seus centres i quins passos seguir per aconseguir-la.