Jornada jurídica Cases & Lacambra – L’Acord d’Associació amb la UE: perspectives legals

Chargement Évènements
Jornada jurídica Cases & Lacambra - L'Acord d'Associació amb la UE

Esdeveniment Cases & Lacambra

El passat 26 d’abril, la Comissió Europea va adoptar les decisions del Consell sobre la signatura i l’aplicació provisional, així com la celebració de l’Acord d’Associació entre la UE, el Principat d’Andorra i San Marino. Aquesta fita representa un pas clau cap a la ratificació de l’Acord, que permetrà als Estats associats participar en el mercat interior de la UE i reforçar la cooperació en altres àmbits polítics.

En la indústria financera, l’accés al mercat interior serà progressiu i dependrà de l’èxit de l’auditoria de la solidesa dels marcs reglamentaris i de supervisió dels Estats associats. Les Autoritats Europees de Supervisió exerciran un paper central en aquest procés d’auditoria.

En aquesta sessió, s’abordaran els canvis significatius en el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer – mitjançant la incorporació gradual d’una part de l’acquis comunitari -. S’exploraran les últimes tendències en la indústria financera andorrana, incloent-hi la innovació tecnològica, les estratègies d’externalització de serveis i les oportunitats emergents des d’un vessant jurídic. A més, s’examinarà les perspectives de futur, identificant els reptes que puguin influir en el desenvolupament del sector financer a Andorra en els anys vinents en el marc de l’Acord d’Associació amb la UE. Perspectives que canvien les regles del joc en la prestació de serveis financers i d’inversió a Andorra i amb caràcter general la configuració i l’aplicació general del dret mercantil al Principat. En particular, la superació de l’actual i anacrònic règim d’insolvències – per la via ràpida- i la configuració de les relacions jurídiques mercantils amb component internacional.

Per finalitzar, s’analitzaran els reptes en matèria de finançament de la plaça andorrana i com afectarà aquest impàs al marc jurídic existent que ha obviat regular els mercats de valors i el mercat de deute. Es Repassaran tendències i alternatives en les operacions de finançament, incloent-hi estratègies de titulització transfronterera i el rol dels nous actors internacionals en les operacions de banca majorista.

Comparteix aquest esdeveniment

Go to Top