El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, 29 d’agost, el projecte de Llei de modificació del Codi de l’Administració. El secretari General del Govern, Jordi Casadevall, ha afirmat que l’objectiu d’aquesta reforma legislativa és regular i fomentar la utilització de les noves tecnologies entre les diferents administracions i els ciutadans facilitant i simplificant-ne la relació entre ells.

El text de llei introdueix al Codi de l’Administració preceptes relacionats amb el funcionament electrònic de l’Administració i estipulen el funcionament, a través del certificat electrònic, d’un sistema de notificació electrònica, la fixació de les bases generals de l’administració electrònica de l’Estat, així com la interconnexió de les Administracions Públiques i la interoperabilitat dels seus registres. A més el nou text normatiu defineix el concepte de finestreta única, pel qual els ciutadans poden presentar els documents necessaris en les seves relacions amb l’Administració al registre del Govern i de qualsevol Comú, amb independència de l’Administració destinatària de la documentació corresponent.

Casadevall ha explicat que la normativa actual donava cobertura parcial a la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit d’actuació de l’Administració General. Així doncs, el text estipula una cobertura jurídica general aplicable al conjunt d’institucions públiques del país i permet l’impuls de modernització dels serveis públics dotant-los d’un marc jurídic tant en l’àmbit intern com en el de les relacions dels ciutadans amb l’Administració.

La implantació d’aquest nou sistema de funcionament de l’Administració, que farà avançar i impulsarà la interoperabilitat i la interconnexió de les administracions, necessita un període màxim de dos anys per ser operatiu, per la qual cosa es preveu una disposició transitòria que permeti l’aplicació plena de les mesures establertes en el text de llei.

Text: Govern d’Andorra

Actua Actua
Author: Actua Actua