La reunió de ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea (UE), l’Ecofin, ha decidit, aquest dimarts 5 de desembre del 2017, deixar Andorra fora de la llista negra de paradisos fiscals. D’aquesta manera l’òrgan europeu reconeix la voluntat del Principat per adquirir una major transparència i homologació  internacional del sector financer i bancari en matèria fiscal.

No obstant, la UE ha inclòs Andorra dins de la llista de 46 països que encara han d’impulsar canvis en matèria de cooperació fiscal. Més concretament, l’àmbit en què cal millorar són les exempcions i derogacions de l’impost de societats, l’IRPF i altres aspectes per alinear-los amb els estàndards internacionals.

El Principat, juntament amb estats com Liechtenstein, Suïssa i San Marino, s’ha compromès a implementar aquestes modificacions durant el 2018 i actualment, al Consell General s’està tramitant una modificació parlamentària de la llei de l’impost de societats.

En concret, la modificació de la llei, eliminarà dos règims especials i en canviarà dos més. Desapareixeran els que intervenen en el comerç internacional i el de societats de gestió i inversió financera intergrup, i es modificarà el règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles i el de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.