El Consell Andorrà d’Estadística s’ha constituït aquest dijous, 22 de febrer, com a òrgan consultiu i de participació sobre els programes i plans d’estadística oficials i altres aspectes relacionats amb aquest àmbit. En la primera reunió de l’organisme, presidit pel ministre de Finances, Jordi Cinca, s’ha aprovat el Reglament intern de funcionament i s’ha emès el dictamen favorable sobre la proposta de Programa estadístic del 2018.

La voluntat que emana de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 és que el Consell Andorrà d’Estadística sigui plural i representi tots els actors socials, tenint en compte els informants i els productors i usuaris de les estadístiques. Per aquest motiu l’organisme presidit pel ministre de Finances, i amb el coordinador del Departament d’Estadística, Enric Ripoll, com a secretari, compta també amb representants d’Iniciativa Actua, del Consell General, dels comuns, quatre representants dels usuaris, la comunitat científica, societat civil i els enquestats, representants de l’INAF, de les parapúbliques, de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, dels sindicats, de la Confederació Empresarial Andorrana, i de l’Agència de Protecció de Dades Personals.

El ministre de Finances, com a president del Consell, ha exposat que l’objectiu del Consell Andorrà d’Estadística ha de ser millorar la governabilitat de l’estadística i fer que les estadístiques que es generin siguin el més útils possible. Així, ha manifestat la necessitat de disposar de dades estadístiques de qualitat i homologables a l’entorn, ja que aquest és un requeriment reiterat, per exemple, de les agències de ràting, i també un requisit per poder formar part del Fons Monetari Internacional. A més, però, ha remarcat que la utilitat d’aquestes estadístiques és sobretot a nivell intern, ja que són necessàries per conèixer la realitat del país i poder definir estratègies.

En aquest sentit, el Consell Andorrà d’Estadística ha de participar en la selecció de les estadístiques que cal incorporar als plans anuals, i també en identificar aquelles que es produeixen i que deixin de tenir utilitat.

Text: Govern d’Andorra

Actua Actua
Author: Actua Actua