El nombre global de demandants de feina al Servei d’Ocupació a finals del mes de juliol s’ha situat en 396 persones, el que suposa una variació a la baixa de -4,1% (413 persones) respecte al mes de juny, i del -8,5 % respecte al mes de juny de l’any anterior (433 persones). Es tracta de la dada més baixa de demandants de feina en un mes de juliol dels darrers 9 anys, segons fonts del Govern d’Andorra. Al juliol del 2008, els demandants de feina inscrits al Servei d’Ocupació van ser 257 persones.

D’altra banda, el nombre total d’assalariats del passat mes de maig ha estat de 35.396 persones, el que suposa una variació a l’alça del + 3,0% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 34.380. Es tracta de la xifra d’assalariats més elevada registrada en un mes de maig dels darrers 6 anys. Al maig del 2011 el total d’assalariats va situar-se en 35.739 persones. Així mateix, la mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 37.063, amb una variació positiva del +2,4% respecte a les dades del mateix període anterior.
 

Actua Actua
Author: Actua Actua