El ministre de Turisme, Francesc Camp i la directora de Màrqueting i Comunicació d´Andorra Turisme, Noemí Pedra, han presentat aquest dimarts, 29 de maig, l’impacte que ha tingut la campanya d´hivern 2017-2018 en el sector turístic i comercial. L´hivern s´ha tancat amb un 1,1% més de turistes respecte l´any passat i els resultats mostren com a nivell global l’increment d´entrada de turistes ha estat d´un 37,9% si es comparen les dades del període del 2012 amb les del 2018.

Si es té en compte el mateix període, també s´ha constatat un creixement del 3,5% de les pernoctacions de turistes respecte la temporada anterior i un augment de la pernoctació mitjana que se situa en les 3,46 nits.

Aquesta temporada hivernal ha estat marcada per l´estabilitat de les xifres, similars als registres obtinguts durant el mateix període de l´any passat. Han pujat d´un 2,6% els dies d´esquí venuts per les estacions i l´increment d´un 2,4% de l´ocupació hotelera.

En aquest sentit el ministre de Turisme ha exposat que després d´anys de creixement importants ara serà més complicat fer-ho de la mateixa manera i per tant, l´estabilitat serà la tendència que es seguirà en les properes temporades d´hivern.