Les exportacions andorranes del mes d’agost del 2018 han estat d’un valor de 6,37 milions d’euros, segons el darrer informe del departament d’Estadística del Govern d’Andorra. Les importacions han estat de 112,14 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del +4,9% respecte a l’agost de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, la variació és del +4,5% pel que fa a les importacions, amb un valor de 1.342,71 milions d’euros, i del +14,6% per a les exportacions, amb un valor de 113,89 milions d’euros.

L’informe també destaca que durant els primers vuit mesos de l’any 2018, el total d’exportacions ha estat de 76,33 milions d’euros, amb una variació percentual positiva de l’+11,2% respecte al mateix període de l’any anterior, i en el cas de les importacions el valor és de 864,23 milions d’euros, amb un increment del 4,2% a la xifra del 2017.

Pressió fiscal inferior als països de l’entorn

El departament d’Estadística del Govern d’Andorra també ha donat a conèixer les xifres relatives a la pressió fiscal al Principat l’any 2017 que es situa en el 24,5%, amb una disminució de 0,7 punts percentuals respecte a l’any 2016 (25,3%). Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana la zona euro, on la recaptació mitjana equival al 41,3% del PIB amb dades del 2016. Destaca la diferencia respecte a França on la pressió fiscal se situa en un 47,6% i España on és del  34,1%.