Andorra Business va llançar a finals de maig i per quart any consecutiu la convocatòria per optar a una nova edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa d’Andorra. Enguany comptava amb una partida de 180.000 euros.

Finalment Andorra Business n’ha rebut 66 peticions i 46 empreses gaudiran de la subvenció que destinaran a la realització de 59 serveis. La dotació mitjana ha estat de poc més de 3.900 euros per empresa.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha assenyalat que “amb aquestes subvencions volem facilitar i incentivar que les empreses del país amb més limitacions per accedir a serveis professionals externs puguin contractar-los per ser més competitives i resilients”. A tall d’exemple, Hidalgo també ha informat que “el 49% del pressupost ha anat per a empreses de recent creació o que van facturar menys de 50.000 euros l’any 2020”.

En quant als serveis més sol·licitats segueixen sent els de desenvolupament de webs enfocats a mercats internacionals i a e-commerce, i també per potenciar noves línies de negoci i incorporació de noves tecnologies. Pel que fa a la cadena de valor, enguany s’ha vist un increment de les empreses en la producció i desenvolupament, arribant al 27% de la dotació atorgada cap a aquest tipus d’empreses.

D’altra banda, els sectors que han rebut més del 10% de la dotació total, són del sector comerç, salut i benestar i també per a serveis professionals que adopten mesures per a la seva digitalització.

Enguany, el procediment de concessió de les subvencions ha tornat a ser el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, es van avaluar segons els criteris establerts a les bases del programa.

Podeu consultar la resolució publicada al BOPA en aquest link.

Les subvencions atorgades han estat les següents:

Sector de l’empresa
Altres 4 9%
Comerç 5 11%
E-commerce 3 6%
Educació 1 2%
Esport 3 7%
Producció Audiovisual 2 4%
Salut i Benestar 8 17%
Serveis Empresarials (Gestories, Advocats i similars) 12 25%
Turisme 2 5%
Serveis Personals 3 7%
E-Sports 1 2%
Fintech / Insurtech 1 2%
Hosteleria 1 3%
46

 

Facturació dels sol·licitants

Facturació
de 0 € a 50.000 € 15 32%
de 50.001 € a 100.000 € 3 6%
de 100.001 € a 150.000 € 3 7%
de 150.001 € a 350.000 € 8 18%
de 600.001 € a 1.300.000 € 8 17%
de 1.300.001 € a 1.500.000 € 1 3%
Nova creació 8 17%

 

Cadena de valor dels sol·licitants

Cadena de Valor
Producció i Desenvolupament 11 27%
Majorista B2B 18 37%
Minorista B2C 17 36%