Subvencions Andorra Business 2023

En aquesta edició, Andorra Business destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

Recepció de sol·licituds tancada

Subvencions Actua Empresa

El programa de subvencions Andorra Business per a empreses té per objectiu donar suport a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa de valor afegit, innovadora i competitiva, ben posicionada per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats del mercat internacional.

Si ets una empresa andorrana i necessites un impuls per millorar el teu funcionament i fer front a nous reptes, no ho dubtis, t’ajudarem amb les nostres subvencions. Consulta els nostres requisits i apunta’t al millor programa de subvencions d’Andorra.

En aquesta edició, hi hauran dos convocatòries. Aquesta primera que s’obrirà el 31 de maig i una segona convocatòria que s’obrirà el 25 d’octubre del 2023, amb les mateixes bases reguladores i condicions.

La sol·licitud de la primera convocatòria (31 de maig del 2023) s’haurà de presentar correctament omplerta abans del 30 de juny del 2023 a les 15:00 hores, en el format que estableix el formulari de sol·licitud posat a disposició dels sol·licitants al final d’aquesta pàgina web, i la sol·licitud de la segona convocatòria (25 d’octubre del 2023) s’haurà de presentar digitalment abans del 21 de novembre del 2023, a les 15:00 hores.

L’import/dotació atorgat per la primera convocatòria del 31 de maig serà de 180.000 euros, i per a la segona convocatòria del 25 d’octubre es destinarà l’import no adjudicat a la primera convocatòria.

La sol·licitud de la primera convocatòria s’haurà d’entregar a les oficines d’Andorra Business situades al Carrer Prat de la Creu 68-76, 3r (Edifici Administratiu Comú Andorra la Vella) AD500 – Andorra la Vella, entre les 09:30 i les 15:00, de dilluns a divendres.

La sol·licitud de la segona convocatòria s’haurà de realitzar digitalment mitjançant el formulari que trobareu al final d’aquesta pàgina.

Et subvencionem els serveis que contractis per millorar la competitivitat de la teva empresa en matèria de

Innovació

Innovació

Internacionalització

Internacionalització

Optimització

Optimització

Els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest programa es defineixen com segueix:

 • Estudis especialitzats sobre noves línies de negoci amb projecció / objectius internacionals. Exemple: anàlisi sobre la viabilitat econòmica i de mercat d’introduir o redissenyar una nova línia de negoci.
 • Serveis d’acompanyament i assessorament per a la internacionalització de l’empresa (inclou els serveis d’Acció a través el Conveni amb Andorra Business):
  • Cerca de clients, distribuïdors
  • Implantació delegacions a mercats internacionals
  • Cerca de personal a mercats internacionals
  • Diagnosi del potencial de mercats concrets (estudis de mercat)
  • Recerca tecnològica / Cerca de tecnologia: subcontractació de la recerca de nous productes, subproductes, serveis o matèries primeres que tinguin per objecte la millora de la producció de béns o de la prestació de serveis per incorporar-los a l’empresa.
  • Plans de promoció internacional
  • Assessorament transaccions comercials internacionals
  • Assessorament i acompanyament fires internacionals
 • Disseny i muntatge d’estands fires internacionals
 • Contractació d’espais fires internacionals
 • Recerca RRHH especialitzats en el procés de selecció propi en internacionalització / innovació a Andorra i a l’estranger.
 • Serveis d’assessorament per obtenir certificacions voluntàries ISO i altres
 • Formacions / capacitacions del personal propi en aspectes d’internacionalització / innovació.
 • Promocions internacionals i altres eines de promoció internacional.
 • Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

180.000 euros de dotació d’Andorra Business

El programa de Subvencions Andorra Business 2023 té una dotació de 180.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran el 85% a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros i el 15% a empreses que facturin entre 350.000 euros i 2.000.000 euros.

Un màxim del

0%

del cost dels serveis contractats

Fins a

0

per beneficiari

L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, amb un màxim de 6.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà incloure més d’un servei per ser subvencionat dins de la mateixa sol·licitud sempre que respongui al mateix projecte empresarial i sempre amb un màxim de 6.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa, els projectes que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts.

Finalment, gaudiran dels fons els projectes en què es valori que la subvenció pot tenir més impacte tant en l’empresa com en el país. L’òrgan col·legiat per a aquestes avaluacions i resolució és el Consell d’Administració d’Andorra Business.

Andorra Business durà a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts estaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.

Recepció de sol·licituds tancada.

Per a qualsevol dubte o consulta, trucar al +376 812 020

Formulari de justificació del Servei Subvencions Andorra Business 2023

El formulari que trobareu en el següent enllaç és vàlid per justificar els serveis subvencionats tant de la primera com de la segona convocatòria de les Subvencions Andorra Business 2023.