Expojoc SA, Establiments Vidal SLU i Perruqueria Cabells d’or s’han sumat, aquest dilluns, a la Xarxa d’Empreses Inclusives mitjançant la signatura d’un conveni amb la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació en funcions, Ester Fenoll. Les empreses han rebut el distintiu que les identifica com a empreses inclusives.

El projecte de la Xarxa d’Empreses Inclusives, creat en el marc de l’estratègia per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat engegada pel Govern el 2016, té la missió de facilitar el dret al treball de les persones amb discapacitat i d’assegurar una igualtat d’oportunitats efectiva.

D’ençà el primer conveni signat amb Andorra Telecom, s’han adherit a la Xarxa, incloses les 3 d’avui, 23 empreses i 25 llocs de treball. La signatura dels tres convenis d’aquest dilluns ha suposat la incorporació d’una persona amb discapacitat a Expojoc per realitzar tasques administratives i una altra de manteniment, Establiments Vidal ha contractat un fotògraf i Cabells d’or, un auxiliar de perruqueria.

La Secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació en funcions, Ester Fenoll, ha destacat que la signatura dels convenis és una mostra més del compromís de les empreses amb la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, i que l’exemple d’aquestes entitats obre el camí a altres que també s’hi puguin adherir, a més de repercutir en benefici dels ciutadans. Fenoll ha informat que ja s’ha contactat amb altres empreses i que n’hi ha cinc més que tenen la voluntat d’incorporar-se a la xarxa.

Les empreses que són identificades com inclusives, tenen a la seva disposició diferents serveis de suport a la inclusió laboral oferts des del Servei d’Ocupació i en aquest aspecte, ja compten amb un itinerari específic en orientació laboral per a les persones que necessitin suport i seguiment. El suport també preveu l’acompanyament a l’empresa previ a la incorporació, el seguiment de la contractació, la dedicació d’un preparador laboral el temps necessari, el seguiment posterior i continu de la persona en el seu lloc de treball i l’assessorament tècnic en cas de ser necessari, pel que fa a l’accessibilitat d’espais o a la compra de productes de suport.

Els membres de la xarxa d’empreses inclusives es comprometen a identificar les ofertes de treball que es podrien adaptar a les necessitats de les persones amb discapacitat i trametre-les al Servei d’Ocupació, que recomana els aspirants que millor s’adaptin al perfil per a que l’empresa pugui fer la selecció final.

Text i foto: Govern d’Andorra