El projecte DRIVE INML

DRIVE INML és un projecte europeu sota el marc del programa Interreg POCTEFA que consisteix en la “Millora de la competitivitat de les empreses de la zona transfronterera mitjançant el lideratge internacional dels nínxols de mercat”.

POCTEFA-Actua

La finalitat del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

El projecte DRIVE INML pretén identificar empreses “campiones ocultes”, és a dir, que lideren els seus nínxols de mercat però que no tenen una clara orientació als mercats internacionals tot i tenir un gran potencial. En aquest sentit, actualment no hi ha ajudes específiques per a aquestes empreses, per això el projecte desenvoluparà un nou servei comú transfronterer orientat a aquesta tipologia d’empreses centrat en la formació, l’acceleració i la internacionalització d’aquestes.

Aquest servei permetrà que les empreses tinguin més facilitats per establir contacte amb col·laboradors que puguin desencadenar acords comercials i millorar la seva competitivitat. DRIVE INML es durà a terme entre l’1 de gener de 2020 i el 30 d’abril de 2022.

Un consorci, liderat per la Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, i format per Beaz, BIC Crescendo i Actua

Logo - Accio
Logo - Beaz
Logo - Crescendo
Logo - Actua

Et truquem

Et truquem!
Echevarne

Echevarne
A partir de la fusió de dos projectes i amb la llei d’inversió estrangera, que obria les portes a la inversió de fora, es va decidir tirar endavant l’obertura del laboratori a Andorra. Esperem seguir creixent tant en la part clínica com en la part industrial i veterinària.

Nice Fruit

Nice Fruit
Andorra té diversos avantatges que vam valorar molt en el moment de decidir establir-hi l’empresa, com són la seguretat, la legislació i l’estabilitat política. I després d’establir-nos al país, m’ha sorprès com a la gent li encanta viure a Andorra. Hi ha una gran qualitat de vida.

José María Roger, President - Nice Fruit