El departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha fet públics els resultats dels controls de la qualitat acústica realitzats l’any 2017 que reflecteixen uns bons resultats, i per tan una bona qualitat. En aquest sentit, el 88% de les estacions de la xarxa de control compleixen els objectius de qualitat fixats en el cadastre sonor (51% qualitat excel·lent i un 37% qualitat bona).

D’aquesta manera, els nivells de qualitat acústica assolits l’any passat se situen com els segons millors registres des que s’avaluen els nivells sonors, només superats per l’any 2014, quan cap punt de mesurament va registrar una qualitat dolenta o molt dolenta. Així doncs, l’evolució global de la qualitat acústica des de l’any 2009 presenta una tendència de millora en els nivells de compliment.

Les casuístiques típiques que afecten negativament a la qualitat acústica són principalment el trànsit de vehicles a motor, les obres a la via pública i la incidència puntual d’esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure. Tanmateix, cal tenir present que alguns elements presents en l’entorn natural del teixit urbà contribueixen significativament i de forma estacional a la remor de fons, com és el cas de les crescudes del cabal dels rius.

D’altra banda, certs aspectes han contribuït a la millora dels nivell acústics en l’entramat urbà, com és el cas de l’increment de vehicles elèctrics especialment en l’àmbit dels vials més transitats i principals artèries del país. En aquest sentit el Pla Engega impulsat pel Govern té una incidència directa sobre la qualitat acústica més enllà dels beneficis que aporta a la qualitat de l’aire. Altres accions previstes en matèria d’acústica impliquen l’actualització del cadastre sonor, una eina bàsica de gestió i prevenció ambiental que es revisa en períodes màxims de 10 anys.

Text: Govern d’Andorra