Les darreres xifres generals d’Andorra (població, serveis, turisme, comerç, sistema financer, sector públic…) ja estan disponibles a l’Andorra en Xifres 2017.