El nombre global de demandants de feina al Servei d’Ocupació a finals del mes de juny s’ha situat en 413 persones, el que suposa una variació de -12,1% (470 persones) respecte al mes de maig, i del  -23,7 % respecte al mes de juny de l’any anterior (541 persones).

Es tracta de la dada més baixa de demandants de feina en un mes de juny dels darrers 8 anys.

D’altra banda, el nombre total d’assalariats del passat mes d’abril ha estat de 38.653 persones, el que suposa una variació a l’alça del + 3,9% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 37.205. Cal destacar que es tracta de la xifra d’assalariats més elevada registrada en un mes d’abril dels darrers 6 anys.

La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 36.978, amb una variació positiva del +2,3% respecte a les dades del mateix període anterior.

Actua Actua
Author: Actua Actua