Les enquestes de conjuntura de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis del primer semestre de l’any 2016 reflecteixen una millora del clima de confiança de les empreses i confirmen que la recuperació econòmica segueix el seu curs, segons el balanç efectuat per la Cambra.

Paral·lelament els indicadors de l’evolució de l’economia d’Andorra són favorables i es calcula que hi pot haver un creixement nominal del PIB de l’1,6% per al conjunt del 2016, superior al 2015 que era del 0,4%.

A més, les expectatives de les empreses de cara als propers mesos mantenen, en general, un to moderadament optimista i indiquen que la recuperació de l’activitat es continuarà consolidant de forma lenta però progressiva.
 

Actua Actua
Author: Actua Actua