Actua va llançar el passat mes d’abril la convocatòria per optar a la segona edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa. Enguany comptava amb un import de 180.000 euros que es va esgotar el passat més de maig, tot i que fins a las tercera setmana de desembre podien presentar sol·licituds.
 
Finalment Actua n’ha rebut 80, 58 de les quals (de 53 empreses) han estat aprovades, i 22 denegades per incompliment de les bases o esgotament de la partida econòmica prevista. Segons s’especificava a les bases, l’import màxim que s’ha atorgat per empresa és de 4.000 euros.
 
Per tipologia de servei, les subvencions han estat les següents:
 

Assessorament certificacions ISO 1
Contractació d’espais fires internacionals 3
Disseny i posicionament web – comerç electrònic 15
Disseny i posicionament web – mercats internacionals 15
Incorporació de noves tecnologies 6
Marqueting digital – mercats internacionals 4
Sistemes de gestió de l’activitat empresarial*  14
Total general 58

 
 
Per sectors:

Alimentació 1  
Altres 10  
Educació 3  
Esport 7  
Hosteleria 1  
Immobiliari 5  
Salut i benestar 7  
Serveis empresarials 15  
Tecnologies 1  
Turisme 3  
Total general 53  
 

I per volum de facturació:
 

Nova creació 2  
de 0 € a 50.000 € 20  
de 50.001 € a 100.000 € 8  
de 100.001 € a 150.000 € 4  
de 150.001 € a 350.000 € 10  
de 375.001 € a 600.000 € 6  
de 600.001 € a 1.300.000 € 1  
de 1.300.001 € a 1.500.000 € 2  
Total general 53  

 

Nova creació 7.600,00 €  
de 0 € a 50.000 € 70.618,08 €  
de 50.001 € a 100.000 € 28.261,60 €  
de 100.001 € a 150.000 € 12.787,52 €  
de 150.001 € a 350.000 € 33.732,80 €  
de 375.001 € a 600.000 € 16.168,00 €  
de 600.001 € a 1.300.000 € 4.000,00 €  
de 1.300.001 € a 1.500.000 € 6.832,00 €  
Total general 180.000,00 €  

 
Publicació al BOPA