Els resultats del projecte europeu DRIVE INML, cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) s’han fet públic aquest dimarts 29 de març a la seu de Bic Crescendo a Tarbes (França). Segons l’estudi que han realitzat les empreses que formen part del projecte pilot els serveis d’acompanyament han estat satisfactoris i de gran utilitat i s’ha de continuar apostant en aquesta línia. L’informe també destaca que aquests nous serveis han permès construir a cadascuna de les regions més procediments interns per a l’elaboració de serveis de suport per a les empreses.

Així es desprèn de la presentació d’avui on han participat els socis del projecte (l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), BEAZ, Bic Crescendo i Andorra Business). El DRIVE INML es marcava com objectiu identificar les empreses “campiones ocultes” (hidden champions – INML), que lideren els seus nínxols de mercat i que tenen una clara orientació als mercats internacionals. Durant les diverses sessions de treball realitzades, cadascun dels socis del projecte ha dissenyat un servei dirigit a les empreses que participaven del seu territori.

En aquest sentit, es va acordar que a la zona del País Basc el servei ha estat més orientat a empreses industrials, mentre que a Catalunya, Andorra i Occitània el servei s’ha adreçat a empreses industrials però també del sector serveis.

L’objectiu dels socis que fan part d’aquest projecte de cooperació transfronterera és continuar treballant en el desenvolupament d’aquestes accions perquè es vagin desenvolupament més serveis específics per a les empreses que formen part del Drive INML.

Logo - Interreg-POCTEFA-DRIVEINML
Logo - Accio
Logo - Beaz
Logo - Crescendo

Share This Story, Choose Your Platform!