El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, es va aprovar el Reglament de desenvolupament de l’entorn controlat de proves o sandbox; el Reglament nòmades digitals, visat emprenedor i foment de l’economia digital i el Reglament de creació del registre de societats mercantils startups. Les tres normatives desenvolupen la Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació.

Tal com ha explicat Jordi Gallardo, el desplegament normatiu de la Llei permet regular i incentivar la creació de nous models de negocis vinculats a l’economia digital, fomentar l’emprenedoria, fer més atractius els avantatges competitius de l’economia andorrana, i, alhora, donar cobertura jurídica a nous models d’innovació i de transformació digital. El ministre en funcions, que ha comparegut amb el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació en funcions, Marc Galabert, ha apuntat que cal “oferir una seguretat jurídica a l’estratègia de diversificació econòmica en l’entorn digital”, un sector, ha afegit, en el qual s’ha treballat especialment durant aquesta legislatura.

Pel que fa a el Reglament de desenvolupament de l’entorn controlat de proves, anomenat sandbox, la seva finalitat és oferir un espai de regulació acotada que permeti posar en funcionament productes i serveis amb un alt component d’innovació per als quals encara no hi ha un reglament específic.

El secretari d’Estat en funcions de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha apuntat que “la innovació va més de pressa que la regulació” i per això l’existència d’aquests entorns controlats i la seva regulació promouen el desenvolupament de la innovació i permeten analitzar en un entorn real i acotat els comportaments i aspectes que cal que tingui en compte la futura regulació d’aquesta innovació.

Aquest reglament desenvolupa qüestions relatives als requisits per a l’accés a l’entorn controlat de proves, les sol·licituds d’accés, els protocols de proves així com el seu desenvolupament i el seguiment, els criteris de valoració i de resultats, l’autoritat supervisora o el Registre de sandbox.

Quant al Reglament de nòmades digitals, visat emprenedor i foment de l’economia digital, que desenvolupa l’articulat de la Llei d’Immigració, recull els procediments per tal que una empresa andorrana, que té per finalitat promoure l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació, pugui contractar a teletreballadors.

La normativa estipula i facilita els processos de constitució de societats estrangeres per promoure l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació i preveu el procediment d’autorització de Nòmades digitals. Aquesta figura queda regulada i es determinen les condicions per obtenir l’autorització de residència, amb especificitats, tal com ha apuntat el ministre en funcions, com ara la durada del permís que es limita a dos anys o el tipus de permís, que no té els mateixos avantatges que un permís de residència.

El Reglament preveu condicions per promoure l’establiment i la constitució de societats estrangeres de l’àmbit de l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació al Principat així com les condicions per atorgar autoritzacions de residència a persones que participin en el programa per a emprenedors estrangers.

Finalment, el ministre en funcions ha especificat pel que fa al Reglament de creació del registre de societats mercantils d’empreses emergents, que la seva finalitat és tenir un seguiment de l’ecosistema d’aquest model d’empreses. D’aquesta manera, s’estableix un registre d’startups que es puguin acollir al règim econòmic establert a la llei per tal de promoure l’emprenedoria i la innovació en models de negoci vinculats a l’economia digital.

Aquesta normativa també estipula el procediment, la resolució i els efectes d’una societat mercantil startup; les condicions d’inscripció, el contingut o aspectes que determinin la pèrdua d’aquesta condició d’empresa.

Presentacio_Reglaments_economia_digital

Text: Govern d’Andorra

Andorra Business
Author: Andorra Business

Andorra Business és l’agència de promoció i desenvolupament econòmic d’Andorra. Impulsar sectors clau per a la diversificació de l’economia, captar i acompanyar la inversió estrangera i local, donar suport a les empreses andorranes per ser més competitives, i facilitar l’aterratge al país de noves empreses, són algunes de les nostres prioritats.