El Consell de Ministres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei de modificació de la Llei d’inversió estrangera, que data del 2012: “el procés d’obertura a la inversió estrangera, culminat amb la llei i amb les reformes legislatives per a la instauració d’un sistema fiscal harmonitzat amb els estàndards internacional, ha esdevingut essencial per situar el Principat com una destinació d’interès per a inversors estrangers”.

Per aquest motiu, i veient la tendència de les economies més desenvolupades en aquest context d’augmentar el rol dels governs en la revisió i el control de les inversions estrangeres, el Govern considera que és el moment de modificar la Llei per adaptar-se a les necessitats i els reptes actuals de l’economia del Principat.

Així, Gallardo ha apuntat que la reforma legislativa es basa en quatre eixos principals: instaurar un règim de liberalització de determinades inversions per facilitar-ne el procés, obligar a totes les inversions estrangeres a presentar una declaració davant el Registre un cop s’hagin materialitzat, instaurar un mecanisme efectiu de control i establir un règim sancionador. En aquest sentit, el ministre ha apuntat que el Principat no és aliè als riscos que poden comportar determinades inversions per a la seva seguretat nacional, sobirania ordre públic, salut pública i medi ambient, pel que es considera necessari “reforçar la clàusula de salvaguarda i articular aquest nou règim jurídic alineat amb els estàndards internacionals”.

Més concretament i pel que fa al procés de liberalització i agilització dels processos per instaurar-se al país, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha explicat que els inversors procedents d’un país amb qui Andorra tingui signat un CDI o d’un país amb qui hi hagi conveni de col·laboració en aquesta matèria, podran iniciar el procés sense haver de presentar sol·licitud i fer un primer control previ –en queden excloses les entitats públiques de sobirania estrangera i les inversions en sectors inclosos a la clàusula de salvaguarda–.Això sí, en tots els casos, es faci o no sol·licitud prèvia, s’haurà de presentar una Declaració d’inversió estrangera i inscriure’s al Registre; serà en aquest primer punt en què se’ls farà un control inicial.

De la mateixa manera, s’instauraran els controls posteriors per valorar si les inversions estrangeres compleixen els requisits necessaris. En cas de comprovar deficiències, les decisions de control que se’n desprenguin poden incloure l’anul·lació de la inversió, la seva liquidació o mesures cautelars –que van des de la suspensió dels drets de vot a la prohibició de distribuir dividends o disposar d’actius–. També s’estableix un nou codi sancionador que tipifica infraccions molt greus, greus o lleus.

Finalment, el ministre Gallardo ha exposat que es donarà un termini transitori d’un any perquè les inversions en cartera entrades abans de la nova Llei es declarin i s’inscriguin al registre. També ha apuntat que, per tal de poder adaptar-se al nou text, caldrà dotar de recursos econòmics, tècnics i humans al departament de Registres Jurídics i Econòmics.

Text i foto: Govern d’Andorra

Share This Story, Choose Your Platform!

Andorra Business
Author: Andorra Business

Andorra Business és l’agència de promoció i desenvolupament econòmic d’Andorra. Impulsar sectors clau per a la diversificació de l’economia, captar i acompanyar la inversió estrangera i local, donar suport a les empreses andorranes per ser més competitives, i facilitar l’aterratge al país de noves empreses, són algunes de les nostres prioritats.