Actinn

És el primer clúster d’Actua que s’ha privatitzat. Es tracta d’una agrupació d’empreses independents —innovadores o de nova creació, petites, mitjanes i grans— i institucions, relacionades entre si, que pertanyen al mateix sector o segment de mercat, que són properes geogràficament i que col·laboren per ser més competitives i per estimular l’activitat innovadora, tot promovent la interacció intensiva, l’ús compartit de recursos, l’intercanvi de coneixements i l’experiència per contribuir eficaçment a la transferència de tecnologia, la creació de xarxes i la difusió d’informació entre les empreses del clúster. El president és Albert Moles i el gerent, Ivan Mora.
Entra al seu web: www.actinn.ad

Actinn

Et truquem

Et truquem!
Echevarne

Echevarne
A partir de la fusió de dos projectes i amb la llei d’inversió estrangera, que obria les portes a la inversió de fora, es va decidir tirar endavant l’obertura del laboratori a Andorra. Esperem seguir creixent tant en la part clínica com en la part industrial i veterinària.

Nice Fruit

Nice Fruit
Andorra té diversos avantatges que vam valorar molt en el moment de decidir establir-hi l’empresa, com són la seguretat, la legislació i l’estabilitat política. I després d’establir-nos al país, m’ha sorprès com a la gent li encanta viure a Andorra. Hi ha una gran qualitat de vida.

José María Roger, President - Nice Fruit