Subvencions Empresa 2021

En l’edició Subvencions Empresa 2021, Andorra Business destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 5.000 euros per beneficiari.

Subvencions Actua Empresa

El programa de subvencions d’Andorra Business té per objectiu donar suport i ajudar a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa innovadora i competitiva en el mercat internacional.

En l’edició Subvencions Empresa 2021, Actua destina en aquest concepte 180.000 euros en subvencions i ajuts econòmics, i l’import és d’un màxim de 5.000 euros per beneficiari.

El període de recepció de sol·licituds és del 19 de maig del 2021 al 22 de juny del 2021, de dilluns a divendres de 9.30 h a 15 h, a les oficines d’Andorra Business (Prat de la Creu 68-76, 3er -Edifici Administratiu Comú Andorra la Vella- AD500 Andorra la Vella).

Els comerços o professionals titulats que van rebre aquest ajut en edicions anteriors podran optar-hi però tindran preferència en la selecció les empreses que mai no han obtingut una subvenció Actua Empresa. No se subvencionaran serveis retroactius.

Els ajuts preveuen la subvenció de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acompanyant la seva diversificació internacional i la seva presència a l’exterior.

Et subvencionem els serveis que contractis per millorar la competitivitat de la teva empresa en matèria de

Innovació

Innovació

Internacionalització

Internacionalització

Optimització

Optimització

a) En matèria d’innovació:

 • Estudis especialitzats sobre noves línies de negoci: anàlisi sobre la viabilitat econòmica i de mercat d’introduir o redissenyar una nova línia de negoci.
 • Recerca tecnològica / Cerca de tecnologia: subcontractació de la recerca de nous productes, subproductes, serveis o matèries primeres que tinguin per objecte la millora de la producció de béns o de la prestació de serveis per incorporar-los a l’empresa.
 • Incorporació de noves tecnologies: implementació d’activitats el resultat de les quals sigui un avenç tecnològic en l’obtenció de nous productes o processos de producció o una millora substancial dels ja existents.
 • Adaptació tecnològica de l’empresa.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

b) En matèria d’internacionalització:

 • Diagnosi del potencial d’internacionalització: anàlisi sobre la viabilitat econòmica d’una possible internacionalització que inclou: (i) l’estudi sobre els possibles mercats per als productes/serveis i l’estimació del mercat potencial, (ii) el càlcul de les principals ràtios econòmiques, i (iii) conclusions sobre la capacitat d’internacionalització.
 • Plans de promoció internacional que incloguin, com a mínim, dos o més dels serveis següents: (i) selecció de producte/servei, (ii) preselecció de països, (iii) selecció de països, (iv) selecció de canal de distribució, i (v) llista de clients potencials.
 • Assessorament en transaccions comercials internacionals.
 • Disseny i posicionament web orientat a mercats internacionals: aquest servei pot incloure la planificació, el disseny gràfic, d’interfície i d’experiència d’usuari i la implementació de llocs web orientats a mercats internacionals, l’optimització de motors de cerca, l’assessorament en el disseny d’una jerarquia de continguts, així com qualsevol altra acció que augmenti l’eficiència del lloc web. L’orientació a mercats internacionals requereix que el lloc web estigui en més d’un idioma.
 • Màrqueting digital orientat a mercats internacionals, incloent-hi el posicionament en xarxes socials: aquest servei inclou l’assessorament i la promoció de llocs web o xarxes socials als cercadors mitjançant l’ús d’anuncis de pagament.
 • Assessorament i acompanyament per a la participació en fires internacionals relacionades amb l’activitat de l’empresa.
 • Serveis de disseny i muntatge d’estands en fires internacionals relacionades amb l’activitat de l’empresa.
 • Contractació d’espais en fires internacionals relacionades amb l’activitat de l’empresa.
 • Promocions internacionals i altres eines de promoció internacional.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

c) En matèria d’optimització empresarial:

Sempre que tinguin per finalitat la millora del model de negoci, l’eficiència i/o la professionalització de l’empresa:

 • Recerca de recursos humans especialitzats en innovació, internacionalització i/o optimització de processos empresarials, a través d’empreses especialitzades en la selecció de personal.
 • Subcontractació de les figures d’“export manager” o “innovation manager”.
 • Serveis de reestructuració de personal orientats a millorar la competitivitat, sempre que no hi hagi cap disminució del nombre de treballadors.
 • Disseny i posicionament web orientat al comerç electrònic: aquest servei pot incloure la planificació, el disseny gràfic, d’interfície i d’experiència d’usuari i la implementació de llocs web orientats al comerç electrònic, l’optimització de motors de cerca, l’assessorament en el disseny d’una jerarquia de continguts, així com qualsevol altra acció que augmenti l’eficiència del lloc web. L’orientació al comerç electrònic requereix que el lloc web permeti la compra en línia dels productes o serveis de l’empresa.
 • Serveis destinats a implementar l’operativa necessària per vendre els productes i serveis de l’empresa a través de canals electrònics.
 • Sistemes de gestió de l’activitat empresarial: sistemes informàtics i digitals que permeten una optimització de la gestió de l’activitat de l’empresa, incloent-hi programes informàtics i aplicacions.
 • Serveis d’assessorament per obtenir certificacions voluntàries ISO.

O Altres (excloses adquisicions de béns o immobilitzat i despeses corrents).

L’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar i incentivar que les empreses del país que tenen més limitacions per accedir a serveis professionals externs, per la seva naturalesa, puguin contractar-los i, així, professionalitzar-se i anar incorporant la variable de la innovació i de la internacionalització en el seu negoci per ser més competitives i resilients.

180.000 euros de dotació d’Andorra Business

El programa de Subvencions Empresa 2021 té una dotació de 180.000 euros. D’aquesta dotació es destinaran el 80% a empreses amb una facturació de fins a 350.000 euros i el 20% a empreses que facturin entre 350.000 euros i 1.500.000 euros.

Un màxim del

0%

del cost dels serveis contractas

Fins a

0

per beneficiari

L’import de la subvenció és d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, amb un màxim de 5.000 € per beneficiari. Un mateix beneficiari podrà incloure més d’un servei per ser subvencionat dins de la mateixa sol.licitud sempre que respongui al mateix projecte empresarial i sempre amb un màxim de 5.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, de manera que, un cop tancada la recepció de les sol·licituds, s’avaluaran segons els criteris establerts a les bases del programa, els projectes que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts. Finalment, gaudiran dels fons els projectes en què es valori que la subvenció pot tenir més impacte tant en l’empresa com en el país. L’òrgan col.legiat per a aquestes avaluacions i resolució és el Consell d’Administració d’Andorra Business.

Andorra Business durà a terme totes les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts estaran obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General o altres òrgans competents.

Et truquem

Et truquem!