Les empreses Idean, Andorra 2000 i Hyper Riu Runer (Epizen) s’han sumat aquest dimarts a la Xarxa d’Empreses Inclusives mitjançant la signatura d’un conveni amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.

El projecte de la Xarxa d’Empreses Inclusives, creat en el marc de l’estratègia per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat engegada pel Govern el 2016, té la finalitat de facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i de garantir una igualtat d’oportunitats efectiva.

En aquest sentit, Marsol ha posat en relleu que la signatura dels convenis d’avui ha suposat la incorporació d’una persona a cadascuna de les tres empreses. Així doncs, des del primer conveni signat amb Andorra Telecom, s’han adherit a la Xarxa, incloses les 3 d’avui, 38 empreses que han creat 39 llocs de treball.

Les empreses identificades com a inclusives tenen a la seva disposició diferents serveis de suport a la inclusió laboral del Servei d’Ocupació i en aquest aspecte, ja compten amb un itinerari específic en orientació laboral per a les persones que necessitin seguiment i suport. Aquest suport també preveu l’acompanyament a l’empresa previ a la incorporació, el seguiment de la contractació, la dedicació d’un preparador laboral el temps necessari, el seguiment posterior de la persona en el seu lloc de treball i l’assessorament tècnic en cas de ser necessari, pel que fa a l’accessibilitat d’espais o a la compra de productes de suport.

Es recorda que les companyies que formen part del projecte pertanyen a diferents sectors d’activitat: serveis, comerç, indústria, hostaleria, comunicacions, activitats administratives i serveis auxiliars, activitats sanitàries i de serveis socials, activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment. En tots els casos els llocs de treball proposats presenten característiques i condicions que responen a la necessitat específica de l’empresa, i que s’adapten als perfils de les persones que ocuparan la feina.

Text i foto: Govern d’Andorra

Share This Story, Choose Your Platform!